SchoolBeat.cymru
Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

Ynglŷn â’r Adnoddau

Mae’n Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar yr 8 Chwefror 2022, a’r thema yw ‘Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein’.

Mae’r diwrnod yn rhoi cyfle inni siarad am y ffordd ry’n ni’n defnyddio ein technoleg yn gyfrifol. Mae gan bawb ohonom ran i’w chwarae wrth greu rhyngrwyd mwy diogel a dangos parch at eraill ar-lein.

Gweithio i Greu Rhyngrwyd yn Fwy Ddiogel

Eleni eto mi fydd ein Swyddogion Heddlu Ysgolion yn cefnogi ysgolion ledled Cymru drwy gyflwyno gwersi a gwasanethau perthnasol. Yn ogystal, rydym wedi paratoi cyflwyniadau dwyieithog ar y thema dan sylw, gan ddefnyddio adnoddau o Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2022 | Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eu defnyddio.

Diolch i’n partneriaid yn yr Adrannau Seiberddiogelwch yn Heddlu Dyfed-Powys a Gogledd Cymru ac i’r Unedau Cynhyrchu Cyfryngau yn Heddlu Dyfed-Powys a De Cymru am eu cefnogaeth wrth baratoi‘r adnoddau yma.

Blog Fideo ar gyfer Plant, Pobl Ifanc ac Ysgolion

Ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022, rydym wedi recordio blog fideo yn edrych ar barch a pherthnasoedd ar-lein.

2022-SID-Flog-i-Ddisgyblion-CYM (Video)
2022-SID-Trawgrifiad-Flog-i-Ddisgyblion-CYM (PDF)

Pecynnau Addysg ar Hwb

Mae Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU wedi creu pecynnau addysg i gefnogi ysgolion sy'n bwriadu cymryd rhan a chynnal gweithgareddau ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022. Defnyddiwch y cynnwys isod i weld y gwahanol becynnau.

3 i 7 oed (Link)
7 i 11 oed (Link)
11 i 14 oed (Link)
14 i 18 oed (Link)
Rhieni a gofalwyr (Link)

Blog Fideo: Pum Awgrym i Rieni

Gall rhieni a’r rhai sy’n gofalu am blant edrych ar ein cynghorion cyflym. Bydd neges gan ein swyddogion yn cael ei dosbarthu ar y cyfryngau cymdeithasol bob dydd o’r wythnos ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

2022-SID-Tip-1-Dydd-Llun-CYM (Video)
2022-SID-Tip-2-Dydd-Mawrth-CYM (Video)
2022-SID-Tip-3-Dydd-Mercher-CYM (Video)
2022-SID-Tip-4-Dydd-Iau-CYM (Video)
2022-SID-Tip-5-Dydd-Gwener-CYM (Video)
2022-SID-Flog-Llawn-i-Rieni-CYM (Video)

Animeiddiad: Cyngor Doeth

SID Cyngor Doeth 1 (Video)
SID Cyngor Doeth 2 (Video)
SID Cyngor Doeth 3 (Video)
SID Cyngor Doeth 4 (Video)
SID Cyngor Doeth 5 (Video)

Cyngor i rieni ar gynnwys niweidiol ar-lein a heriau feirysol

Mae ein taflen cyflym am Cynnwys Firaol a Heriau Ar-lein Niweidiol ar gyfer rhieni, gofalwyr ac athrawon fel ei gilydd.

SchoolBeat Leaflet Harmful Online Content (PDF)
Taflen SchoolBeat Cynnwys Niweidiol Ar-lein (PDF)

Adnoddau Ychwanegol

SID2021 #AnInternetWeTrust - Archwilio dibynadwyedd y byd ar-lein

Ceir dau gyflwyniad, un ar gyfer plant 7–11 oed ac un ar gyfer pobl ifanc 11–16 oed gyda gweithgareddau.

Gwasanaeth SchoolBeat UKSIC Rhyngrwyd Ddibynadwy 11-16 oed (PPSX)
Gwasanaeth SchoolBeat UKSIC Rhyngrwyd Ddibynadwy 7-11 oed (PPSX)
SchoolBeat Assembly Safer Internet Day 2021 Age 11-16 (PPSX)
SchoolBeat Assembly Safer Internet Day 2021 Age 7-11 (PPSX)
SchoolBeat Pecyn Cwestiynau 11-16 (DOCX)
SchoolBeat Pecyn Cwestiynau 11-16 (PDF)
SchoolBeat Question Pack 11-16 (DOCX)
SchoolBeat Question Pack 11-16 (PDF)