Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Ysgolion Heddlu Cymru, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.

Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol

Mae gan PC Diana cyngor am ddiogelwch personol pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle.

Cylchlythyr SchoolBeat 21 [Chwe 2023] | 01.02.2023

Mae'r 21ain rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan...

Diwrnod Cofio’r Holocost 2023 | 24.01.2023

Ionawr 27ain yw Diwrnod Cofio’r Holocost, ac eleni’r thema dan sylw yw ‘bobl gyffredin’. ...

Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol | 12.12.2022

Mae gan PC Diana cyngor am ddiogelwch personol pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle.

Officer Blog: Gaming | 10.12.2022

Children and young people can have lots of fun online and gaming is something that many enjoy....

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022 | 25.11.2022

Eleni, mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn glanio ar yr un wythnos â Chwpan y Byd FIFA y dynion, a bydd yn...

Wythnos Gwrth-fwlio 2022 | 14.11.2022

I ddynodi dechrau’r Wythnos Gwrth-fwlio eleni cynhelir Diwrnod Sanau Od ar y 14eg...

Diwrnod Gwasanaethau Brys 2022 | 15.10.2022

Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Brys, dymunwn gofio dros 7,500 o weithwyr gwasanaethau brys a laddwyd ar...

Motivating Our Youth in Gwent for 2022 | 28.07.2022

School Police Officers in Gwent are currently leading a SchoolBeat youth engagement project with...