Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Ysgolion Heddlu Cymru, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.

Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol

Mae gan PC Diana cyngor am ddiogelwch personol pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle.

‘Paid anwybyddu chwyrnu’ | 23.05.2023

Animeiddiad lleihau niwed newydd gan DAN 24/7

Wythnos Ymwybyddiaeth Stelcian Cenedlaethol | 21.04.2023

‘Sefyll yn erbyn stelcian: cefnogi pobl ifanc’

Ichafswm Oedran Newydd i Briodas a Phartneriaeth Sifil | 29.03.2023

Mae deddfwriaeth newydd sydd yn gwahardd priodas plant wedi dod i rym yng Nghymru a Lloegr. Mae’r...

Cylchlythyr SchoolBeat 21 [Chwe 2023] | 01.02.2023

Mae'r 21ain rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan...

Diwrnod Cofio’r Holocost 2023 | 24.01.2023

Ionawr 27ain yw Diwrnod Cofio’r Holocost, ac eleni’r thema dan sylw yw ‘bobl gyffredin’. ...

Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol | 12.12.2022

Mae gan PC Diana cyngor am ddiogelwch personol pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle.