Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.

Dathlu llwyddiannau 2018 ein swyddogion

Mae gennym llawer ar y gweill ar gyfer 2019 ond am nawr gadewch i ni ddathlu llwyddiannau 2018.

Cawsom gefnogaeth gan Ysgol Gynradd Nantgaredig i ddatblygu’r ffilm ganlynol sy’n rhoi’r sbotolau ar waith Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion SchoolBeat.cymru.

Diwrnod Cofio'r Holocost 2020 | 27.01.2020

Sbotolau ar ein gweithgareddau dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

Podlediad 1 o 999FM | 20.12.2019

▶️Diolch i Heddlu Dyfed Powys a StiwdioBox am y cyfle i arwain y drafodaeth am diogelwch plant...

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat | 14.11.2019

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf

Egluro’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion | 16.10.2019

Canllaw syml yn egluro sut mae’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion yn gweithio

Cylchlythyr SchoolBeat 17 [Gwanwyn 2019] | 18.04.2019

Pwnc Arbennig y tymor hwn yw Alcohol.

Lansiad Stori Griff | 26.03.2019

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am...

Canllaw i Rhieni am Iselder | 10.12.2018

Ym mhartneriaeth â’r Charlie Waller Memorial Trust, rydym yn gwneud ar gael yr adnodd hwn ar gyfer...