Lawrlwytho .ZIP'iau

Gall defnyddio cyfryngau fel sain a darnau fideo helpu cadw disgyblion wrth eu gwaith yn ystod gwers ond gall olygu fod rhaid i chi lawrlwytho llawer o ffeiliau gwahanol. Mae ffeil “ZIP” yn ffordd i roi’r fideos a’r sain i gyd mewn un lawrlwyth, sydd yn ei wneud ychydig yn haws i chi. Mae’r dudalen hon yn esbonio sut yr ydych yn gallu lawrlwytho a defnyddio ffeiliau ZIP i ddangos cyflwyniadau amlgyfryngol.

 

Yn gyntaf, lawrlwythwch y ffeil fel y byddwch yn ei wneud fel arfer, drwy glicio ar ei dolen yn y rhestr ar gyfer pob gwers.

 

Unwaith y bydd y ffeil wedi’i lawrlwytho, cliciwch arni â botwm de’r llygoden i ddangos y fwydlen. Dewiswch “Tynnwch bob un allan” o’r fwydlen. Bydd ffenestr yn agor i dynnu’r ffeiliau allan i chi; cliciwch “Nesaf” bob tro nes ei fod wedi cwblhau, yna cliciwch “Gorffen”.

 

Erbyn hyn dylech weld ffolder gyda llawer o ffeiliau ynddo - mae’r rhain yn creu’r cyflwyniad. Mae angen i chi ddewis y ffeil gyflwyniad. Cliciwch y ffeil gyflwyniad ddwywaith i ddechrau’r cyflwyniad. Tra byddwch yn dangos y cyflwyniad, byddwch yn gallu dechrau’r clipiau fideo drwy ddefnyddio’r botymau ar y sgrîn.

Lawrlwytho .PPT'iau a Ffeiliau Fideo

Os ydych am lawrwytho cyflwyniad Powerpoint i'ch periianr lleol, dewisiwch y ffeil yr ydych chi eisiau ei lawrwytho:

 

 

Cliciwch ar y dde ar y ddolen a dewisiwch "Save Target As"


Nawr dewisiwch ble rydych chi eisiau achub eich cyflwyniad

 

 

Ar hyn o bryd gallwch nawr redeg y cyflwyniad naill ai o'r periiant yr ydych wedi'i achub arno neu gallwch ei ro ar ddisgen i fynd gyda chi.

Lawrlwytho .PDF'iau

Mae'r deunydd i gyd sydd yn medru cael ei lawrwytho ar y wefan hon ar gael mewn fformat Dogfen Cludadwy Adobe (PDF). Os ydych am edrych ar y ffeiliau hyn bydd angen ADOBE READER arnoch, sef gwasanaeth sydd ar gael i lawrwytho o wefan Adobe yn rhad ac am ddim.

Am ragor o wybodaeth am ddefnyddop ffeiliau PDF, ewch i ACESS.ADOBE.COM, adnoddau sydd wedi'u bwriadu i helpu pobl ag anabledd gweld, weithio'n fwy effeithiol gyda meddalwedd Adobe(R)Acrobat(R) a ffeiliau fformat Dogfen Cludadwy Adobe (PDF). Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am Acrobat5.0, offer cyfnewid ar-lein. Gwybodaeth ac adnoddau gan gynnwys FAQ'au a dolenni yn ogystal a lawrwythau.

Os ydych yn cael trafferth i lawrwytho unrhyw un o'r adnoddau sydd ar gael o'r wefan hon. cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.