Matrics Gwersi

Isod ceir matrics gwersi y gall eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgol (SHCY) eu cyflwyno yn eich ysgol. Mae'r adran athrawon yn darparu deunydd i ddilyn ar gyfer pob un o'r gwersi hyn. Cewch ddefnyddio'r gwaith i ddilyn drwy glician at y mynegai ar yr ochr chwith.

Ffurflenni Cytundeb Cydweithio a Chynllunio

File link icon for Cytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HDC_01.pdfCytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HDC.pdf
Ar gyfer ysgolion yn Abertawe, Bro Morgannwg, Caerdydd, Castell-Nedd Port Talbot, Merthyr, Pen-y-Bont ar Ogwr, a Rhondda Cynon Taff
File link icon for Cytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HDP_01.pdfCytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HDP.pdf
Ar gyfer ysgolion yng Ngheredigion, Powys a Siroedd Caerfyrddyn a Phenfro
File link icon for Cytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HGC_01.pdfCytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HGC.pdf
Ar gyfer ysgolion yng Nghonwy, Gwynedd, Sir Dynbych, Sir Fflint, Wrecsam ac Ynys Môn
File link icon for Cytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HGw_01.pdfCytundeb_Cydweithio_a_Cynllunio_2021_HGw.pdf
Ar gyfer ysgolion ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen