Rhondda Cynon Taf SAFE Project

Prosiect SAFF Rhondda Cynon Taf

Mae'r Prosiect SAFF yn rhaglen ABCh integredig ar gyfer ysgolion o fewn ardal Rhondda Cynon Taf. Mae'n cynnig cyfres o wersi sydd yn ymdrin â materion alcohol, tybaco, camdefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a seiber-bwlio.

Rydym ni wedi datblygu deunyddiau cefnogi ar gyfer y rhaglen y gallwch chi eu lawr lwytho i'r dudalen hon.  Ar gyfer athrawon, mae'r dogfennau hyn yn ymdrin â threfnu rhaglen SAFF yn eich ysgol, o'r wybodaeth agoriadol i Ddathliad SAFF ar ôl ei chwblhau.

Dyluniwyd SAFF i gael ei chyflwyno ar y cyd â Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion, Swyddiogion Cefnogi Leol yr Heddlu, ac athrawon.  Pe hoffech chi siarad ag aelod o'ch tîm o heddlu cymunedol, mae manylion ar gael ar adran RhCT o'r EinBobi.com.

Hoffai'r Prosiect SAFF ddiolch i'r noddwyr, adeiladu Costain a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Rhondda Cynon Taf.  Cefnogir y prosiect gan y Rhaglen Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan a Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion Rhondda Cynon Taf.

Dogfennau — Gwybodaeth a Chynllunio

File link icon for Taflen_Cyflwyniad_SAFF.pdfTaflen_Cyflwyniad_SAFF.pdf