Rheoli Digwyddiadau Ymddygiad mewn Ysgolion

Ysgrifennwyd y ddogfen isod er mwyn rhoi arweiniad clir o ran pryd y gall ysgolion ddefnyddio gwasanaethau Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) ar gyfer ymdrin â digwyddiadau yn yr ysgol sy’n syrthio o dan ymbarél y Protocol Trechu Troseddau Mewn Ysgolion.

Protocol Rhawd Ysgol

Cytunwyd ar y protocol hwn rhwng lluoedd Heddlu Cymru a Chyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru ac mae'n rhoi arweiniad ar y gweithdrefnau ar gyfer delio  â digwyddiadau yn yr ysgol.