Rheoli Digwyddiadau Ymddygiad mewn Ysgolion

Ysgrifennwyd y ddogfen isod er mwyn rhoi arweiniad clir o ran pryd y gall ysgolion ddefnyddio gwasanaethau Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) ar gyfer ymdrin â digwyddiadau yn yr ysgol sy’n syrthio o dan ymbarél y Protocol Trechu Troseddau Mewn Ysgolion.

Protocol Rhawd Ysgol

Cytunwyd ar y protocol hwn rhwng lluoedd Heddlu Cymru a Chyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru ac mae'n rhoi arweiniad ar y gweithdrefnau ar gyfer delio  â digwyddiadau yn yr ysgol.

School Beat Crime Protocol

File link icon for WPSP_School_Crime_Beat_Protocol_ENG_wpsp_scbp_20230222.pdfWPSP_School_Crime_Beat_Protocol_ENG_wpsp_scbp_20230222.pdf
Rydym yn gweithio i gyhoeddi’r protocol Cymraeg cyn gynted â phosibl.