Am beth y mae’r holl ffwdan?

Y mae nifer fawr  o Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN); dyma ychydig o ffeithiau allweddol:

  • Nid yw cyfreithlon yn golygu eu bod yn ddiogel i’w cymryd!
  • Y mae peryglon yn cynnwys lleihad ataliadau, syrthni, cyflyrau cyffrous neu baranoiaidd, marwgwsg, strociau a marwolaeth
  • Cynyddir y peryglon os defnyddir gydag alcohol neu gyffuriau eraill
  • Y mae peryglon iechyd tebyg i gyffuriau fel Cocên, Ecstasi a Sbîd ganddynt
  • Y maent yn hawdd eu cyrraedd i bobl ifanc
  • Y mae’n debyg fod SSN mewn gwirionedd yn cynnwys un neu fwy o sylweddau sydd yn wir yn anghyfreithlon i’w meddiannu. Gallai sylwedd yr ydych chi’n meddwl ei fod yn seicoweithredol gyfreithlon fod yn hollol wahanol ac mewn gwirionedd yn gyffur dosbarth B.