Atafaelu SSN neu sylweddau dan reolaeth

O dan y cyfarwyddyd presennol caniateir i aelodau staff chwilio desgiau myfyrwyr neu gypyrddau bach o eiddo’r ysgol os drwgdybir meddiant cyffuriau anghyfreithlon er y dylid cael caniatâd o flaen llaw. Ni ddylai staff chwilio disgybl yn gorfforol neu eu heiddo personol. Gall staff ofyn i’r disgybl droi ei bocedi neu’i fagiau allan. Os gwrthodir caniatâd yr unig opsiwn ydy i’r staff alw ar yr Heddlu i chwilio. Gall unrhyw chwiliad dan orfod gan staff gael ei ddehongli’n ymosodiad. Mae gan yr heddlu bŵerau i chwilio a byddant yn gallu helpu. Bydd y SHCY yn gallu cynnig cyngor a chymorth. Gall athrawon atafaelu a chael gwared ag unrhyw SSN /Sylweddau Seicoweithredol Newydd a ddarganfyddant ar safle’r ysgol yn unol â pholisi’r ysgol.