Beth ddylech ei wneud pe...

Basai person ifanc wedi cymryd rhywbeth ac yn gysglyd iawn?

Tawelwch a chysurwch nhw. Rhoddwch nhw yn yr ystum adferiad a galwch am ambiwlans.

Basai person ifanc wedi cymryd rhywbeth ac wedi mynd yn anymwybodol?

Galwch am ambiwlans. Rhoddwch nhw yn yr ystum adferiad a gwiriwch eu hanadlu. Byddwch yn barod i wmeud dadebriad ceg i geg. (Bydd y cysylltwr ffôn yn eich arwain drwy hyn). Edrychwch ar safle we Ambiwlans Ioan Sant www.sja.org.uk Cadwch y person ifanc yn gynnes ond ddim yn rhy boeth.