Beth yw’r arwyddion fod person ifanc yn defnyddio SSN /Sylweddau Seicoweithredol Newydd?

Gall arwyddion defnyddio SSN fod yn debyg iawn i arwyddion defnyddio sylweddau anghyfreithlon. Y mae gan gyffuriau seicoweithredol gemegon sydd yn newid gweithgarwch yr ymennydd sydd yn arwain i newidiadau dros dro mewn amgyffrediad, hwyliau, ymwybyddiaeth neu ymddygiad. Y mae gan sylweddau nifer o effeithiau ar y defnyddiwr.

·      tawelynau – yn arafu’r ffordd  y mae’r meddwl neu’r corff yn gweithio

·      cyfnerthwyr – yn cyflymu’r meddwl a’r corff

·      rhithbeiriau – gweithio ar y meddwl gan wyrdynnu’r synhwyrau,

·      opiadau – cysgbair poenliniarol (Yn cael effeithiau poenliniarol)

Arwyddion cyffredinol i edrych amdanynt:

Golwg – Yn ymddangos yn feddw, colli pwysau heb ei esbonio, colli diddordeb mewn ymddangosiad, llygaid yn edrych yn wahanol, problemau croen yn datblygu, yn anarferol o egnïol

Ymdygiad – Anrhagweladwy, afresymol, dirywiad mewn gwaith ysgol, dwyn arian, newid yn y cylch cymdeithasol

Personoliaeth – Newid mewn hwyliau, pigog, blinedig, tawedog, isel ei ysbryd, canolbwyntio gwael, yn anarferol o siaradus

Efallai y darganfyddwch tystiolaeth fwy clir wrth ffeindio cyffuriau neu rywbeth y credwch ei fod yn gyffuriau. Gall hwn fod yn ffurf powdr,hylif, tabledi, dail mewn neu tu allan i bacedi. 

Y mae damweiniau yn fwy tebyg o ddigwydd o dan ddylanwad y sylweddau hyn ac felly efallai y bydd anafiadau anesboniadawy gan y person ifanc.