Chwilio disgyblion am Gyffuriau ac eitemau a ladratwyd

Os bydd ymdrechion i ddarbwyllo disgybl i drosglwyddo sylwedd anghyfreithlon, drwgdybiedig, eiddo wedi’i ddwyn ayyb wedi methu, ac y mae’r ysgol yn dymuno mynd ymlaen yn ffurfiol, yna dylid galw ar yr Heddlu i wneud y chwiliad. Ni chaiff ysgolion ddal person heb ei ganiatâd er mwyn ei chwilio am gyffuriau neu eiddo wedi’i ddwyn.Gall swyddogion heddlu, beth bynnag, wneud chwiliadau personol cyfyngedig ar safler ysgol neu ddal y rhai a ddrwgdybir er mwyn ei wneud.

Gall eiddo’r ysgol, e.e. cypyrddau bach neu ddesgiau,gael eu chwilio gan staff yr ysgol, er y dylid cael caniatâd o flaen llaw. Bydd angen i’r ysgolion bwyso a mesur y tebygrwydd fod trosedd wedi’i gyflawni yn erbyn perygl tresbasu ar breifatrwydd yr unigolyn heb achos cyfiawn.

Nodwch os gwelwch yn dda* Pan na fydd arest wedi’i wneud, gall swyddog yr heddlu chwilio plant neilltuol, pan fydd drwgdybiaeth, am gyffuriau neu eiddo wedi’i ddwyn, Er mwyn chwilio “cypyrddau bach personol yr ysgol‟ mae rhaid cael caniatâd y pennaeth neu berson awdurdodedig. Os gwrthodir caniatâd, gall swyddog wneud ymgais i Lys yr Ynadon am warant chwilio i fynd i mewn i’r ysgol i chwilio.