Pam y mae pobl ifanc yn cymryd SSN?

Nid yw bob amser oherwydd bod person ifanc yn cael problemau gartref neu yn yr ysgol. Y mae llawer o resymau pam y maent yn cael eu denu i geisio SSN:

  • Gall person ifanc fod yn awyddus i wybod am gyffuriau
  • Oherwydd eu bod yn cael eu canfod fel cyfreithlon, efallai bod y person ifanc yn credu fod hwn yn golygu diogel
  • Efallai bod eu ffrindiau yn eu defnyddio nhw
  • Y mae’r sylweddau hyn yn rhad i’w prynu ac yn hawdd eu cyrraedd ar-lein
  • Y mae cred anghywir fod pawb yn cymryd cyffuriau
  • Gall fod yn bwysau cyfoedion i ffitio mewn gyda grŵp arbennig
  • Gall diffyg gwybodaeth gywir wir am beryglon cymryd SSN arwain iddynt fentro
  • Y maent yn meddwl ma allant fynd i drafferth wrth gymryd sylwedd sydd ddim ar hyn o bryd yn anghyfreithlon.