Ydy pobl ifanc yn gallu mynd i drafferth os delir nhw gyda SSN?

Gall pobl ifanc gael eu harestio am fod â SSN yn eu meddiant. Mewn llawer o achosion y mae’n anodd iawn penderfynu beth yw sylwedd dan reolaeth a beth yw SSN. Y mae’n bwysig fod pobl ifanc yn ymwybodol, y byddant yn cael eu harestio os byddant yn cael eu dal gan yr Heddlu â sylwedd anhysbys yn eu meddiant. Yna bydd y cyffur yn cael ei brofi i benderfynu beth yw e. Er y bydd y person ifanc yn cael ei ryddhau os darganfyddir ei bod yn gyfreithlon i fod â’r cyffur yn eich meddiant ar hyn o bryd, bydd yr arest yn aros ar gofnod y person ifanc. Byddai hwn yn dangos mewn unrhyw ymchwiliadau CRB yn y dyfodol a fyddai cael eu gwneud gan gyflogwr, ac felly nid yw’n nrhywbeth i gael ei gymryd yn ysgafn.