Pobl Sy'n Ein Helpu Ni

Ffaith Allweddol

Beth yw argyfwng?

Argyfwng yw pan fyddwch mewn trafferth neu anhawster difrifol neu fod rhywun arall angen help.

Fideo: Meddai Tarian

Gair o Gyngor

Cofiwch

  • Mae'r gwasanaethau brys yno i'ch helpu.
  • Ffoniwch 999 os yw’n argyfwng gwirioneddol a dywedwch beth sydd wedi digwydd.
  • Y gwasanaethau argyfwng all eich helpu yw'r heddlu, ymladdwyr tân, parafeddygon, gwylwyr y glannau a thimau achub mynydd.
  • Mae'r gwasanaethau brys i gyd yn gwisgo lifrai fel y gallwch eu hadnabod.

Cyflwyniad

Bydd Tarian yn eich helpu i ddysgu

  • beth yw argyfwng,
  • beth i wneud mewn argyfwng,
  • pwy all eich helpu mewn argyfwng,
  • am y gwahanol wasanaethau brys.

Fideo: Diwrnod Jack

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Pryd allaf i ffonio 999?
Ateb: Pan fo argyfwng gwirioneddol.
Cwestiwn: A allaf i ffonio 999 ar unrhyw adeg?
Ateb: Bydd y gwasanaethau brys yn eich helpu ddydd neu nos.
Cwestiwn: Pam y mae angen i mi wybod fy nghyfeiriad?
Ateb: I allu dweud wrth y gwasanaethau brys, er mwyn iddynt allu eich helpu.