Rydych chi yma: Disgyblion > 5-7 Oed > Hafan Ddiogel

Hafan Ddiogel

Ffaith Allweddol

Beth yw cam-drin domestig?

Cam-drin domestig yw pan mae oedolyn yn brifo oedolyn arall yn aml drwy, daro, anwybyddu, galw enwau neu drwy daflu pethau.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Nid eich bai chi yw cam-drin domestig
 • Peidiwch byth mynd i ganol oedolion sy’n brifo ei gilydd
 • Edrychwch am le diogel i guddio
 • Dywedwch wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried yn.

Cyflwyniad

Bydd Tarian yn eich helpu i

 • siarad am eich teimladau
 • deall y gwahaniaeth rhwng ymddygiad da a gwael oedolion adref
 • gwybod beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo’n anniogel
 • gwybod pwy i fynd at am help.

Fideo: Meddai Tarian

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Beth ddylwn ni ei wneud os ydy un oedolyn yn brifo un arall adref?
Ateb:

Cofiwch

 • Nid eich bai chi yw hyn
 • Peidiwch byth mynd i ganol yr oedolion
 • Edrychwch am le diogel i guddio
 • Dywedwch wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried yn.
 • Mewn argyfwng ffoniwch 999.
Cwestiwn: A ydw i yn mynd i ymddwyn fel yma pan fyddaf wedi tyfu i fyny?
Ateb:
 • Cofiwch eich bod yn gyfrifol am eich ymddygiad eich hun ac fe allwch ddewis peidio copio yr ymddygiad anniogel yn eich cartref
 • Os ydych yn poeni neu’n ofnus siaradwch gydag oedolyn yr ydych yn ymddiried yn
Cwestiwn: Beth yw cam-drin domestig?
Ateb: Cam-drin domestig yw pan mae oedolyn yn brifo oedolyn arall yn aml drwy, daro, anwybyddu, galw enwau neu drwy daflu pethau.
Cwestiwn: Mae fy rhieni bob amser yn cweryla ac ymladd. Pwy alla i fynd at am help?
Ateb:
 • Athro
 • Oedolyn yr ydych yn ymddiried yn
 • Eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion

Neu ffoniwch

 • MEIC - 080880 23456
 • Childline - 0800 11 11
Cwestiwn: Ydy cam-drin domestig yn erbyn y gyfraith?
Ateb: Ydy ac mae’r Heddlu yn ei ystyried yn fater difrifol. Mae gan bob plentyn yr hawl i fod yn ddiogel yn eu cartref.