Rydych chi yma: Disgyblion > 7-11 Oed > Cadw'n SMART

Cadw'n SMART

Ffaith Allweddol

Sut y gallwn ni aros yn ddiogel arlein?

Dilynwch reolau SMART!

Cyngor PC Freeman

Cân SMART

Gair o Gyngor

Cofiwch, rhaid dweud wrth oedolyn rydych ch’n ymddiried ynddynt os oes rhywun yn anfon neges câs atoch, neu yn gwneud i chi deimlo’n annifyr.

Dysgwch reolau SMART

Dysgwch reolau SMART

Mae S am Sâff.

Cadwch yn sâff a byddwch yn ofalus. Peidiwch â rhoi’ch gwybodaeth bersonol allan.

Mae M am Meddwl.

Mae cwrdd â rhywun rydych chi ond yn adnabod arlein yn beryglus.

Mae A am Aros Funud.

Peidiwch â derbyn negeseuon oddiwrth pobl nad ydych chi’n eu hadnabod yn y byd go iawn.

Mae R am Rhaid Cofio.

Pan fyddwch arlein, sgwrsiwch gyda phobl a ffrindiau rydych yn eu hadnabod yn y byd go iawn.

Mae T am Teimlo'n Annifyr.

Os oes rhywbeth arlein yn eich gwneud chi’n drist, gofidus neu ofnus neu eich bod yn cael eich bwlio, dywedwch wrth oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo/hi; rhiant, gofalwyr, athrawon, swyddog heddlu’ch ysgol. Gallen nhw eich helpu.

Cyflwyniad

Bydd Tarian yn eich helpu i ddysgu:

  • i wybod beth yw ystyr SMART, ac
  • i wybod sut i gadw’n SMART arlein.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Ydy’n sâff i chwarae gemau a chael hwyl ar y we?
Ateb: Ydy, mae’n sâff i ddefnyddio’r we OND gwnewch yn siwr eich bod yn chwarae gyda ffrindiau a theulu chi’n eu hadnabod yn y byd go iawn.
Cwestiwn: Pa oedran mae rhaid bod i fod ar Facebook?
Ateb: Dylech chi fod yn 13 oed i gael cyfrif ar Facebook. Dydy e ddim yn sâff i blant ifancach na hyn i gael eu cyfrif eu hunain.
Cwestiwn: Pa fath o gyfrinair dylwn ni ei ddefnyddio?
Ateb:

Mae’n bwysig bod eich cyfrinair yn un cryf.Mae hyn yn olygu bod y cyfrinair yn anodd i rywun ei ddyfalu.

Defnyddiwch gymysgedd o lythrennau mawr, bach a rhifau.

Cwestiwn: Pwy sydd ar gael i helpu pan fyddai’n teimlo’n anghyffyrddus neu ddim yn sâff?
Ateb: Dewisiwch rhywun y gallwch chi ymddiried ynddynt i’ch helpu fel eich rhieni, gofalwyr, athrawon neu’ch swyddog heddlu’r ysgol.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

0808 80 23456

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

meiccymru.org/cy