Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

25.06.2020

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai fod o ddefnydd i blant, rhieni, gofalwyr a’r rhai hynny sy’n gweithio â phlant.[more]

17.06.2020

Pecyn Goroesi yr Arddegau

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf yn archwilio Perthynas.[more]

12.06.2020

Coronafeirws a Fi – Canlyniadau

Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn trwy’r holiadur Coronafeirws a Fi. Comisiynwyd yr arolwg gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru, Sally...[more]

08.06.2020

Riportio Cynnwys Niweidiol – gwefan ar gael yn Gymraeg

Gall cynnwys niweidiol olygu unrhyw beth ar-lein sy’n achosi gofid neu niwed i rywun. Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn ganolfan genedlaethol, sy’n cael ei darparu gan UK Safer Internet Centre a’i gweithredu...[more]

01.06.2020

Cadw plant yn ddiogel ar-lein ar gyfer teuluoedd

Mae arolwg diweddar a gyflawnwyd gan yr yswirwyr Zurich wedi datgelu bod yn ym mhob deg plentyn 7 – 17 oed yn honni nad ydynt yn cael eu monitro ar-lein yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud gan fod eu rhieni’n wynebu’r her o...[more]

29.05.2020

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig. Os ydych...[more]

21.05.2020

Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref. Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau...[more]

19.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 9–11 oed

Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr!

11.05.2020

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian”

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

Displaying results 1 to 10 out of 191

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >