Newyddion Y Rhaglen

25.11.2022

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022

Eleni, mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn glanio ar yr un wythnos â Chwpan y Byd FIFA y dynion, a bydd yn amlygu 11 nodwedd y gall dynion a bechgyn eu meithrin i hybu cydraddoldeb a diogelwch ymysg menywod — mae #TheGoal ar Ddiwrnod y...[more]

14.11.2022

Wythnos Gwrth-fwlio 2022

I ddynodi dechrau’r Wythnos Gwrth-fwlio eleni cynhelir Diwrnod Sanau Od ar y 14eg Tachwedd. Y bwriad yw dod at ein gilydd ac #ymestynallan er mwyn rhoi stop ar fwlio ac annog ein gilydd i wneud rhywbeth...[more]

15.10.2022

Diwrnod Gwasanaethau Brys 2022

Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Brys, dymunwn gofio dros 7,500 o weithwyr gwasanaethau brys a laddwyd ar ddyletswydd dros y 200 mlynedd diwethaf. Diolch. Get Involved — Emergency Services Day — 999day.org.uk[more]

28.07.2022

Motivating Our Youth in Gwent for 2022

School Police Officers in Gwent are currently leading a SchoolBeat youth engagement project with the support of the Chief Constable and PCC. Known as MOY – Motivating Our Youth ¬– this summer programme embodies our commitment to...

18.07.2022

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

18–24 Gorffennaf 2022 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan Resolve UK, sydd yn amser i godi ymwybyddiaeth a gofyn i bawb i fod yn garedig ac i gofio’r lles eraill. Mae pobl yn haeddu teimlo’n...

05.04.2022

SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin

Bydd PC Dylan Pritchard a PC Owain Edwards o Heddlu Gogledd Cymru yn cychwyn ar her redeg ddydd Gwener, 8fed Ebrill i godi arian i UNICEF. Gan fod PC Dylan a PC Owain yn swyddogion ysgol, maen nhw wedi penderfynu ymgorffori'r...[more]

18.03.2022

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant

Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth

07.02.2022

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

Displaying results 1 to 10 out of 232

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >