Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

15.03.2021

Perthnasoedd - Pecyn Goroesi yr Arddegau

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf yn archwilio Perthynas.[more]

28.01.2021

Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 2021

Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi paratoi cyflwyniadau dwyieithog ar y thema #AnInternetWeTrust - Archwilio dibynadwyedd y byd ar-lein.

27.01.2021

Diwrnod Cofio'r Holocost

Yn SchoolBeat rydym yn cofio'r bobl sydd wedi colli eu bywydau yn yr Holocost a hil-laddiadau eraill ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost ar 27 Ionawr. Y neges ar gyfer eleni gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yw ysgafnhau'r...[more]

21.01.2021

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 8–10 oed

Mae ein llyfr gweithgareddau "Pwyllo Cyn Rhannu" ar gyfer plant 8–10 oed yn wych i feddwl am hwyl ar-lein a beth rydym yn rhannu gyda eraill.

20.01.2021

Heddlu Gogledd Cymru yn lansio Cystadleuaeth Diogelwch y We

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn cael her newydd i greu poster unigryw am ddiogelwch ar y we gyda’r cyfle i ennill gwobrau arbennig ar gyfer eu hysgolion.

08.01.2021

Cylchlythyr SchoolBeat 19 [Ionawr 2021]

Mae'r 19eg Rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i helpu i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gyda phobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y Rhyngrwyd, mae ein nodwedd arbennig ar ‘Y Problem Porn’. Fel y gwyddoch hefyd, mae...[more]

15.12.2020

Amddiffyn Eich Ddyfeisiau Digidol

Wrth i'r Nadolig agosáu, gall anrhegion digidol fod ar restrau Santa eleni. Peidiwch ag anghofio amddiffyn eich holl ddyfeisiau digidol. Cymerwch gip ar gyngor SchoolBeat ar y daflen Cadwch eich Ffon symudol a'ch Dyfeisiadau yn...[more]

25.11.2020

Diwrnod Rhuban Gwyn 2020

Gan sefyll ar y cyd â'r genedl, i godi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Rhuban Gwyn…

16.11.2020

Llyfr Gweithgareddau “Parchu fi: Parchu Ti”

Hoffem gyflwyno ein Llyfr Gweithgareddau newydd, wedi'i anelu at ddysgwyr 11 i 14 oed. Mae'r adnodd hwn yn llawn gweithgareddau sy'n archwilio rhai pynciau pwysig am fyw'n dda gyda'i gilydd a ffynnu yn y gymuned. Ei nod yw helpu...

Displaying results 1 to 10 out of 210

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >