Newyddion Y Rhaglen

01.02.2023

Cylchlythyr SchoolBeat 21 [Chwe 2023]

Mae'r 21ain rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan fod pobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y Rhyngrwyd, testun ein herthygl arbennig yw Aflonyddu Rhywiol. Ceir erthygl hefyd am...[more]

24.01.2023

Diwrnod Cofio’r Holocost 2023

Ionawr 27ain yw Diwrnod Cofio’r Holocost, ac eleni’r thema dan sylw yw ‘bobl gyffredin’.  Mae’r neges eleni yn ein hatgoffa fod bobl gyffredin wedi bod yn rhan o bob agwedd o’r Holocost- wrth i’r Natsïaid erlid grwpiau...[more]

12.12.2022

Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol

Mae gan PC Diana cyngor am ddiogelwch personol pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle.

10.12.2022

Officer Blog: Gaming

Children and young people can have lots of fun online and gaming is something that many enjoy. However, there is a rising concern about gambling creeping into online games. Children and young people are still developing their...[more]

25.11.2022

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022

Eleni, mae Diwrnod y Rhuban Gwyn yn glanio ar yr un wythnos â Chwpan y Byd FIFA y dynion, a bydd yn amlygu 11 nodwedd y gall dynion a bechgyn eu meithrin i hybu cydraddoldeb a diogelwch ymysg menywod — mae #TheGoal ar Ddiwrnod y...[more]

14.11.2022

Wythnos Gwrth-fwlio 2022

I ddynodi dechrau’r Wythnos Gwrth-fwlio eleni cynhelir Diwrnod Sanau Od ar y 14eg Tachwedd. Y bwriad yw dod at ein gilydd ac #ymestynallan er mwyn rhoi stop ar fwlio ac annog ein gilydd i wneud rhywbeth...[more]

Displaying results 1 to 10 out of 240

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >