Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

29.05.2020

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Claire

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Claire, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig. Os...[more]

21.05.2020

Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref. Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau...[more]

19.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 9–11 oed

Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr!

11.05.2020

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian”

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

01.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 5–9 oed

Rydym yn falch iawn o lansio'r ail lyfr gweithgareddau mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

30.04.2020

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi,...[more]

24.04.2020

Llyfr Gweithgareddau Newydd ar gyfer plant 5–7 oed

Rydym yn falch iawn o fedru lansio ein llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

24.04.2020

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi....[more]

31.03.2020

Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020]

Mae’r rhifyn arbennig hwn i rieni yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch plentyn. Yn yr rhifyn hwn: Cadernid DigidolSwyddog o Seland Newydd yn ymweld â thîm SchoolBeat Gogledd CymruCyffur o dan y...[more]

26.03.2020

Gweithgareddau lliwio

Chwilio am weithgareddau lliwio hwyl sy'n ymwneud â phlant? Peidiwch ag edrych ymhellach. Mwynhewch ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho AM DDIM.[more]

Displaying results 1 to 10 out of 185

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >