Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

28.07.2022

Motivating Our Youth in Gwent for 2022

School Police Officers in Gwent are currently leading a SchoolBeat youth engagement project with the support of the Chief Constable and PCC. Known as MOY – Motivating Our Youth ¬– this summer programme embodies our commitment to...

18.07.2022

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

18–24 Gorffennaf 2022 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan Resolve UK, sydd yn amser i godi ymwybyddiaeth a gofyn i bawb i fod yn garedig ac i gofio’r lles eraill. Mae pobl yn haeddu teimlo’n...

05.04.2022

SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin

Bydd PC Dylan Pritchard a PC Owain Edwards o Heddlu Gogledd Cymru yn cychwyn ar her redeg ddydd Gwener, 8fed Ebrill i godi arian i UNICEF. Gan fod PC Dylan a PC Owain yn swyddogion ysgol, maen nhw wedi penderfynu ymgorffori'r...[more]

18.03.2022

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant

Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth

07.02.2022

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

21.01.2022

Diwrnod Cofio’r Holocost 2022: “Un Diwrnod”

Eleni y thema yw “Un Diwrnod”. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal gwahaniaethu a rhagfarn, yna gobeithiwn y bydd pob hil-laddiad yn dod i ben Un Diwrnod.

15.11.2021

Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig

Mae’r Wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei chydlynu yng Nghymru a Lloegr gan y Anti Bullying Alliance. Eleni mae’n digwydd rhwng 15 a 19 Tachwedd 2021 ac mae ganddi’r thema Un Gair Caredig.

19.10.2021

Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

30.09.2021

Cylchlythyr SchoolBeat 20 [Medi 2021]

Mae'r 20fed rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan fod pobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y Rhyngrwyd, testun ein herthygl arbennig yw Siarad am Stelcio.Mae erthygl hefyd ar helpu...[more]

Displaying results 1 to 10 out of 222

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >