16.10.2019

Egluro’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion

Mae’r tîm SchoolBeat wedi cynhyrchu canllaw syml yn egluro sut mae’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion yn gweithio. Nod y daflen hon yw cynorthwyo rhieni i ddeall sut mae’r Heddlu’n cynorthwyo ysgolion gyda throseddau rhwng disgyblion ar dir yr ysgol, yn ystod oriau ysgol.