08.06.2020

Riportio Cynnwys Niweidiol – gwefan ar gael yn Gymraeg

Gall cynnwys niweidiol olygu unrhyw beth ar-lein sy’n achosi gofid neu niwed i rywun. Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn ganolfan genedlaethol, sy’n cael ei darparu gan UK Safer Internet Centre a’i gweithredu gan SWGfL. Pwrpas y ganolfan yw helpu pawb i roi gwybod am gynnwys niweidiol ar-lein, a chael gwared ar y cynnwys hwnnw.

Mae gwefan Riportio Cynnwys Niweidiol ar gael yn Gymraeg erbyn hyn, ond mae’r gwasanaeth llinell gymorth yn gweithredu drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor i unrhyw un sydd wedi dod ar draws cynnwys niweidiol ar-lein. Mae hefyd yn cynnig cymorth i unrhyw un dros 13 oed sydd eisoes wedi rhoi gwybod am gynnwys niweidiol, ac sydd eisiau i’r canlyniad gael ei ailystyried. Bydd defnyddwyr hefyd yn cael eu cyfeirio at y llwybrau priodol i roi gwybod am gynnwys niweidiol ar gyfer nifer helaeth o lwyfannau.

Mae gwasanaeth Riportio Cynnwys Niweidiol yn ceisio cynnig cymorth (o fewn 72 awr) ar gyfer yr wyth math yma o niwed yn benodol:

  • Cam-drin Ar-lein
  • Bwlio neu Aflonyddu
  • Bygythiadau
  • Dynwared
  • Cynigion Rhywiol Digroeso (Ddim ar ffurf lluniau)
  • Cynnwys Treisgar
  • Cynnwys sy’n sôn am Hunan-niweidio neu Hunanladdiad
  • Cynnwys Pornograffig

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Riportio Cynnwys Niweidiol.