28.07.2020

Stop It Now! Cymru

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull Foundation.

Mae eu hymgyrch gyfredol yn codi ymwybyddiaeth am y ffeithiau canlynol:

  • Mae 1 ymhob 6 plentyn yn cael eu cam-drin yn rhywiol cyn eu bod yn 16 oed.
  • Nid yw 1 ymhob 3 plentyn sy’n dioddef cam-driniaeth rywiol yn dweud dim am y peth.
  • Mae 90% o blant sy’n cael eu camdrin yn rhywiol yn adnabod eu camdriniwr.

Mae’n amser i ni siarad am y peth!

Mae Stop It Now! Cymru wedi cynhyrchu pecyn partner i gyd-fynd â'u hymgyrch, i godi ymwybyddiaeth o sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i ddiogelu plant yng Nghymru rhag cam-drin rhywiol.

Mae'r pecyn yn cynnwys poster a thaflen ddwyieithog a manylion ar sut i gefnogi Stop It Now! i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol.

Os oes unrhyw un yn poeni am blentyn neu am sut mae oedolyn yn ymddwyn o gwmpas plentyn, hyd yn oed os mai dim ond amheuaeth  ydyw, yna siaradwch â Stop It Now! yn gyfrinachol. Ffoniwch 0808 1000 900 neu riportiwch i'r heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng.