26.04.2017

Theatr Congress yn dangos “Wings to Fly”

CHT Gwent gyda cast a’r criw

CHT Gwent Jeff Cuthbert a PC Murphy yn canmol gwaith disgyblion Ysgol West Monmouthshire gyda Mrs Sinead Jones

Mae peryglon defnyddio cyffuriau a sylweddau yn cael eu hamlygu i ddisgyblion ysgol gynradd yng Ngwent yr wythnos hon, wrth i ysgolion ledled sir Torfaen a thu hwnt ymweld â Theatr Congress Cwmbrân i weld drama fyw, wedi'i pherfformio gan ddisgyblion ysgol uwchradd leol.

Mae “Wings to Fly” yn ddrama sefydledig sydd wedi cael ei diweddaru â'r materion y mae athrawon a swyddogion yr Heddlu yn eu gweld yn dod i'r amlwg ymhlith pobl ifanc mewn perthynas â phwysau gan gymheiriaid a chamddefnyddio sylweddau. Yn ogystal â darparu darpar dechnegwyr theatr, ychwanegodd y grŵp o actorion o Ysgol Gorllewin Mynwy rywbeth unigryw at y ddrama drwy ymgorffori cerddoriaeth a chaneuon, wedi'u cyfarwyddo gan yr athrawes Ddrama Sinead Jones.

Aeth Jeff Cuthbert, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, y mae ei swyddfa yn darparu cyllid sy'n galluogi'r ddrama i gael ei pherfformio ledled y sir, i weld y ddrama wedi'i diweddaru. Wrth ganmol ymdrechion y rhai a oedd yn cymryd rhan, dywedodd:

“Hoffwn longyfarch yr holl berfformwyr ifanc o Ysgol Gorllewin Mynwy am eu portread gwych o'r neges bwerus hon: ‘Dweud Na Wrth Gyffuriau’. Rwyf hefyd am ddiolch i holl staff yr ysgol sydd wedi cymryd rhan yn ogystal â Swyddogion Heddlu Gwent a'r Rhaglen Cyswllt ag Ysgolion. Heb os nac oni bai, o'r hyn a welais y bore 'ma, mae'r neges wedi cael ei chlywed gan yr holl ddisgyblion ysgol eraill a oedd yn bresennol yn y gynulleidfa.”

Mae gwers gwricwlwm Schoolbeat “Dy Ddewis Di” yn ategu “Wings to Fly” a chaiff ei chyflwyno i ddisgyblion Blwyddyn 6 yng Nghymru. Cafodd ei graddio'n wers “Craidd Critigol” yn ddiweddar mewn adolygiad o'n haddysg diogelwch a gyflwynir gan yr Heddlu.

Dywedodd PC Juliet Murphy, Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion:

“Mae'r ddrama hon yn gyfraniad bywiog iawn i'm hymweliadau ag ysgolion. Mae'n ennyn diddordeb disgyblion mewn cyd-destun gwahanol ac yn rhoi sail dda i mi gyfeirio yn ôl ati. Rwy'n bwriadu ymweld â'r 400 o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn fy ardal eleni er mwyn cyflwyno'r wers wrth-gyffuriau ddilynol, Dy Ddewis Di.”