Hafan Ddiogel: Stori Tarian

Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai plant a theuluoedd yn ystod y cyfnod cyfyngiadau presennol. Mae'n bwysig i bawb, hyd yn oed i’r rhai sydd mewn cartrefi hapus a diogel, ddeall bod help ar gael.

Rydyn ni wedi addasu ein llyfr “Stori Tarian” ar ffurf fideo i helpu gyflwyno’r pwnc anodd o gam-drin domestig mewn ffordd sensitif. Yn arferol, byddai'r stori hon yn cael ei ddarllen gan swyddog o SchoolBeat, fel rhan o'n gwers “Hafan Ddiogel”, sy'n cyflwyno'r syniad yn dyner nad yw rhai cartrefi bob amser yn hapus, a dylem gefnogi ein ffrindiau a gofyn am help os yw rhywun yn anhapus.

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n drist am unrhyw beth, gofynnwch am help gan rywun y gallwch chi ymddiried ynddo. Gall hyn gynnwys llinellau cymorth fel Childline ar 0800 1111, lle bydd oedolyn yn ceisio cynnig help a chyngor.