07.02.2017

Lansio Ymgyrch “Pwyllo Cyn Rhannu” yng Nghymru

Mae'n dda gan Raglen Gyswllt Craidd yr Heddlu i Ysgolion Cymru Gyfan gefnogi ymdrechion ein cydweithwyr elusengar yn yr NSPCC drwy ddod at ein gilydd i ddarparu fersiwn Gymraeg o fideos yr ymgyrch 'Share Aware', gan gyflwyno'r neges bwysig i gynulleidfa ehangach yng Nghymru.

Rydyn ni'n cyhoeddi'r fideos hyn ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017. Maen nhw ar gael ar YouTube.

Gwelais i dy ‘willy’ di
Lucy a’r Bachgen
I Saw Your Willy
Lucy and the Boy

Mae'r fideos “Pwyllo Cyn Rhannu” yn dweud hanes dau unigolyn ifanc sy'n anfon negeseuon ar-lein: Alex a Lucy. Drwy ddilyn canlyniadau eu negeseuon, mae'r fideo'n cyflwyno rhai o'r peryglon sy'n gallu bod yn bresennol ar-lein. Mae'r fideos wedi'u hanelu at blant oed cynradd, a gall rhieni eu defnyddio i esbonio syniadau rhannu diogel ac anniogel â'u plant.