Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

15.02.2018

Cynnydd 2017

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

06.02.2018

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Ymwelodd PC Norris a Tarian y Ddraig â Ysgol Gynradd St Mary the Virgin yng Nghaerdydd i sgwrsio am brofiadau ar-lein a chadw'n ddiogel.

27.01.2018

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hwn o'r Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddwyieithog i ysgolion Cymru, a gobeithiwn y byddant yn eich ysgogi ac yn eich ysbrydoli.

18.03.2017

Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 2017

Gydweithiwch i sylwi, adrodd ac atal y camfantais ar blant yn rhywiol.

01.06.2020

Cadw plant yn ddiogel ar-lein ar gyfer teuluoedd

Mae arolwg diweddar a gyflawnwyd gan yr yswirwyr Zurich wedi datgelu bod yn ym mhob deg plentyn 7 – 17 oed yn honni nad ydynt yn cael eu monitro ar-lein yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud gan fod eu rhieni’n wynebu’r her o...[more]

29.05.2020

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig. Os ydych...[more]

21.05.2020

Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref. Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau...[more]

19.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 9–11 oed

Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr!

11.05.2020

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian”

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

01.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 5–9 oed

Rydym yn falch iawn o lansio'r ail lyfr gweithgareddau mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

30.04.2020

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi,...[more]

24.04.2020

Llyfr Gweithgareddau Newydd ar gyfer plant 5–7 oed

Rydym yn falch iawn o fedru lansio ein llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

24.04.2020

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi....[more]

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

Displaying results 11 to 20 out of 196

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >