Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

16.11.2022

Gwasanaethau

15.10.2022

Diwrnod Gwasanaethau Brys 2022

Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Brys, dymunwn gofio dros 7,500 o weithwyr gwasanaethau brys a laddwyd ar ddyletswydd dros y 200 mlynedd diwethaf. Diolch. Get Involved — Emergency Services Day — 999day.org.uk[more]

28.07.2022

Motivating Our Youth in Gwent for 2022

School Police Officers in Gwent are currently leading a SchoolBeat youth engagement project with the support of the Chief Constable and PCC. Known as MOY – Motivating Our Youth ¬– this summer programme embodies our commitment to...

18.07.2022

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

18–24 Gorffennaf 2022 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan Resolve UK, sydd yn amser i godi ymwybyddiaeth a gofyn i bawb i fod yn garedig ac i gofio’r lles eraill. Mae pobl yn haeddu teimlo’n...

05.04.2022

SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin

Bydd PC Dylan Pritchard a PC Owain Edwards o Heddlu Gogledd Cymru yn cychwyn ar her redeg ddydd Gwener, 8fed Ebrill i godi arian i UNICEF. Gan fod PC Dylan a PC Owain yn swyddogion ysgol, maen nhw wedi penderfynu ymgorffori'r...[more]

18.03.2022

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant

Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth

07.02.2022

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

21.01.2022

Diwrnod Cofio’r Holocost 2022: “Un Diwrnod”

Eleni y thema yw “Un Diwrnod”. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal gwahaniaethu a rhagfarn, yna gobeithiwn y bydd pob hil-laddiad yn dod i ben Un Diwrnod.

Displaying results 11 to 20 out of 240

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >