Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

15.02.2018

Cynnydd 2017

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

06.02.2018

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Ymwelodd PC Norris a Tarian y Ddraig â Ysgol Gynradd St Mary the Virgin yng Nghaerdydd i sgwrsio am brofiadau ar-lein a chadw'n ddiogel.

27.01.2018

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hwn o'r Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddwyieithog i ysgolion Cymru, a gobeithiwn y byddant yn eich ysgogi ac yn eich ysbrydoli.

18.07.2022

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

18–24 Gorffennaf 2022 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan Resolve UK, sydd yn amser i godi ymwybyddiaeth a gofyn i bawb i fod yn garedig ac i gofio’r lles eraill. Mae pobl yn haeddu teimlo’n...

05.04.2022

SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin

Bydd PC Dylan Pritchard a PC Owain Edwards o Heddlu Gogledd Cymru yn cychwyn ar her redeg ddydd Gwener, 8fed Ebrill i godi arian i UNICEF. Gan fod PC Dylan a PC Owain yn swyddogion ysgol, maen nhw wedi penderfynu ymgorffori'r...[more]

18.03.2022

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant

Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth

07.02.2022

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

21.01.2022

Diwrnod Cofio’r Holocost 2022: “Un Diwrnod”

Eleni y thema yw “Un Diwrnod”. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal gwahaniaethu a rhagfarn, yna gobeithiwn y bydd pob hil-laddiad yn dod i ben Un Diwrnod.

15.11.2021

Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig

Mae’r Wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei chydlynu yng Nghymru a Lloegr gan y Anti Bullying Alliance. Eleni mae’n digwydd rhwng 15 a 19 Tachwedd 2021 ac mae ganddi’r thema Un Gair Caredig.

19.10.2021

Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

30.09.2021

Cylchlythyr SchoolBeat 20 [Medi 2021]

Mae'r 20fed rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan fod pobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y Rhyngrwyd, testun ein herthygl arbennig yw Siarad am Stelcio.Mae erthygl hefyd ar helpu...[more]

10.06.2021

Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth!

Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel a chael eu parchu yn ein cymunedau.

Displaying results 21 to 30 out of 243

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >