Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

15.02.2018

Cynnydd 2017

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

06.02.2018

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018

Ymwelodd PC Norris a Tarian y Ddraig â Ysgol Gynradd St Mary the Virgin yng Nghaerdydd i sgwrsio am brofiadau ar-lein a chadw'n ddiogel.

27.01.2018

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018

Rydym yn falch o gynnig yr adnoddau hwn o'r Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddwyieithog i ysgolion Cymru, a gobeithiwn y byddant yn eich ysgogi ac yn eich ysbrydoli.

07.02.2022

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

21.01.2022

Diwrnod Cofio’r Holocost 2022: “Un Diwrnod”

Eleni y thema yw “Un Diwrnod”. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal gwahaniaethu a rhagfarn, yna gobeithiwn y bydd pob hil-laddiad yn dod i ben Un Diwrnod.

15.11.2021

Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig

Mae’r Wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei chydlynu yng Nghymru a Lloegr gan y Anti Bullying Alliance. Eleni mae’n digwydd rhwng 15 a 19 Tachwedd 2021 ac mae ganddi’r thema Un Gair Caredig.

19.10.2021

Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel.

30.09.2021

Cylchlythyr SchoolBeat 20 [Medi 2021]

Mae'r 20fed rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan fod pobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y Rhyngrwyd, testun ein herthygl arbennig yw Siarad am Stelcio.Mae erthygl hefyd ar helpu...[more]

10.06.2021

Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth!

Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel a chael eu parchu yn ein cymunedau.

07.06.2021

Heddlu Gogledd Cymru yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we

Mae enillwyr ein cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we gydag ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru wedi cael eu cyhoeddi. Cafodd 578 o geisiadau ar ôl lansiad y gystadleuaeth ym mis Ionawr ac mae tri enillydd wedi...[more]

15.03.2021

Perthnasoedd - Pecyn Goroesi yr Arddegau

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf yn archwilio Perthynas.[more]

Displaying results 21 to 30 out of 240

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >