Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

18.03.2015

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 2015

“Meddwl, adnabod a siarad allan yn erbyn cam-drin”

10.02.2015

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015

“Cydweithio i greu gwell Rhyngrwyd.”

17.11.2014

Wythnos Gwrth-Fwlio 2014

"Rhoi stop ar fwlio er lles pawb"

21.10.2014

Gwefan SchoolBeat.org yn Lansio Adran i Rieni yn ystod Wythnos Ystyriol o Deuluoedd

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn dathlu 10 mlynedd o fod yn rhaglen atal troseddau genedlaethol eleni. I ddathlu carreg filltir y Rhaglen, lansiwyd Adran newydd i Rieni ar wefan Schoolbeat.org i gyd-fynd ag...[more]

03.10.2014

Proactive Programme contributes to a Dramatic Drop in First Time Youth Offending in Wales

Since 2007, there has been a dramatic drop in the number of first time youth offenders in Wales...

26.04.2017

Theatr Congress yn dangos “Wings to Fly”

CHT Gwent gyda cast a’r criw

Mae peryglon defnyddio cyffuriau a sylweddau yn cael eu hamlygu i ddisgyblion ysgol gynradd yng Ngwent yr wythnos hon, wrth i ysgolion ledled sir Torfaen a thu hwnt ymweld â Theatr Congress Cwmbrân i weld drama fyw, wedi'i...[more]

11.04.2017

Cylchlythyr Gwanwyn 2017

Erthygl Arbennig y tymor hwn yw: Cofnodi Gorfodol LlORh  O dan y sbotolau • CSA Arwyddion a Symptomau  Diogelu • Cyfarfod eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgol • Ar y MAES! Be sy’n newydd? • Astudiaeth Achos...[more]

23.03.2017

Yn ymateb i’r ymosodiad yn San Staffan

Hoffem fynegi ein cydymdeimlad a'r  holl bobl sydd wedi eu niweidio neu wedi derbyn profedigaeth gan yr ymosodiad terfysgol yn San Steffan ddoe. Mae ein meddyliau a'n gweddïau yn mynd allan i bob un a phawb, yn enwedig i...[more]

18.03.2017

Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 2017

Gydweithiwch i sylwi, adrodd ac atal y camfantais ar blant yn rhywiol.

14.10.2016

Y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel Clown

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cynghori disgyblion ysgol dros Gymru am y ffasiwn diweddaraf o wisgo i fyny fel clown.  Ar hyn o bryd mae'r Swyddogion yn cynnal gwersi ac yn siarad mewn gwasanaethau am Ymgyrch...[more]

13.07.2016

School Community Police Officers Graduate from University of Wales

School Community Police Officers from across Wales have successfully completed their Level 4 Certificate in Higher Education - Teaching and Learning and graduated from the University of Wales, Trinity St David on Tuesday 12th...[more]

08.07.2016

Educational Inputs for Army Cadets

Over the last two weeks, Gwent School Community Police Officers PC Paul Jones and PC Paul Madley have been delivering inputs to Army Cadets at Raglan Barracks on the subjects of anti-social behaviour and sexting. The deliveries...[more]

05.07.2016

Heddlu’n diogelu plant Cymru drwy addysg atal troseddu

Mae Swyddogion Cymuned Ysgol yr Heddlu wedi cael y fraint o gyflawni Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan ledled Cymru dros y 12 mlynedd diwethaf.  Mae'r bartneriaeth unigryw rhwng pedwar Heddlu Cymru, y sector Addysg...[more]

Displaying results 31 to 40 out of 176

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >