Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

18.03.2015

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 2015

“Meddwl, adnabod a siarad allan yn erbyn cam-drin”

10.02.2015

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015

“Cydweithio i greu gwell Rhyngrwyd.”

17.11.2014

Wythnos Gwrth-Fwlio 2014

"Rhoi stop ar fwlio er lles pawb"

21.10.2014

Gwefan SchoolBeat.org yn Lansio Adran i Rieni yn ystod Wythnos Ystyriol o Deuluoedd

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn dathlu 10 mlynedd o fod yn rhaglen atal troseddau genedlaethol eleni. I ddathlu carreg filltir y Rhaglen, lansiwyd Adran newydd i Rieni ar wefan Schoolbeat.org i gyd-fynd ag...[more]

11.05.2020

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian”

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

01.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 5–9 oed

Rydym yn falch iawn o lansio'r ail lyfr gweithgareddau mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

30.04.2020

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi,...[more]

24.04.2020

Llyfr Gweithgareddau Newydd ar gyfer plant 5–7 oed

Rydym yn falch iawn o fedru lansio ein llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

24.04.2020

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi....[more]

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

31.03.2020

Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020]

Mae’r rhifyn arbennig hwn i rieni yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch plentyn. Yn yr rhifyn hwn: Cadernid DigidolSwyddog o Seland Newydd yn ymweld â thîm SchoolBeat Gogledd CymruCyffur o dan y...[more]

26.03.2020

Gweithgareddau lliwio

Chwilio am weithgareddau lliwio hwyl sy'n ymwneud â phlant? Peidiwch ag edrych ymhellach. Mwynhewch ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho AM DDIM.[more]

Displaying results 31 to 40 out of 212

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >