Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

18.03.2015

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 2015

“Meddwl, adnabod a siarad allan yn erbyn cam-drin”

10.02.2015

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015

“Cydweithio i greu gwell Rhyngrwyd.”

17.11.2014

Wythnos Gwrth-Fwlio 2014

"Rhoi stop ar fwlio er lles pawb"

21.10.2014

Gwefan SchoolBeat.org yn Lansio Adran i Rieni yn ystod Wythnos Ystyriol o Deuluoedd

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn dathlu 10 mlynedd o fod yn rhaglen atal troseddau genedlaethol eleni. I ddathlu carreg filltir y Rhaglen, lansiwyd Adran newydd i Rieni ar wefan Schoolbeat.org i gyd-fynd ag...[more]

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

31.03.2020

Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020]

Mae’r rhifyn arbennig hwn i rieni yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch plentyn. Yn yr rhifyn hwn: Cadernid DigidolSwyddog o Seland Newydd yn ymweld â thîm SchoolBeat Gogledd CymruCyffur o dan y...[more]

26.03.2020

Gweithgareddau lliwio

Chwilio am weithgareddau lliwio hwyl sy'n ymwneud â phlant? Peidiwch ag edrych ymhellach. Mwynhewch ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho AM DDIM.[more]

27.01.2020

Diwrnod Cofio'r Holocost 2020

Sbotolau ar ein gweithgareddau dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

20.12.2019

Podlediad 1 o 999FM

▶️Diolch i Heddlu Dyfed Powys a StiwdioBox am y cyfle i arwain y drafodaeth am diogelwch plant ar-lein yn y podlediad newydd yma o “999FM”.

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

16.10.2019

Egluro’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion

Canllaw syml yn egluro sut mae’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion yn gweithio[more]

18.04.2019

Cylchlythyr SchoolBeat 17 [Gwanwyn 2019]

Pwnc Arbennig y tymor hwn yw Alcohol.[more]

Displaying results 31 to 40 out of 207

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >