Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

18.03.2015

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 2015

“Meddwl, adnabod a siarad allan yn erbyn cam-drin”

10.02.2015

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015

“Cydweithio i greu gwell Rhyngrwyd.”

17.11.2014

Wythnos Gwrth-Fwlio 2014

"Rhoi stop ar fwlio er lles pawb"

21.10.2014

Gwefan SchoolBeat.org yn Lansio Adran i Rieni yn ystod Wythnos Ystyriol o Deuluoedd

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn dathlu 10 mlynedd o fod yn rhaglen atal troseddau genedlaethol eleni. I ddathlu carreg filltir y Rhaglen, lansiwyd Adran newydd i Rieni ar wefan Schoolbeat.org i gyd-fynd ag...[more]

10.12.2018

Canllaw i Rhieni am Iselder

Ym mhartneriaeth â’r Charlie Waller Memorial Trust, rydym yn gwneud ar gael yr adnodd hwn ar gyfer rhieni ac athrawon yng Nghymru:[more]

06.12.2018

Cadwch eich ffôn symudol a’ch dyfeisiadau yn ddiogel

Os ydych yn meddwl prynu ffôn / dyfais symudol eleni, ystyriwch y cyngor atal trosedd hwn.[more]

15.10.2018

Cylchlythyr SchoolBeat 16 [Hydref 2018]

Erthygl Nodwedd y tymor hwn yw Gyrru ar Gyffuriau.[more]

29.05.2018

Cylchlythyr SchoolBeat 15 [Gwanwyn 2018]

Yr Eitem Arbennig y tymor hwn yw diogelu plant a phobl ifanc mewn digwyddiad eithafol o ymosodiad terfysgol. Diogelu Plant a Phobl Ifanc yng NghymruFfiniau SirolSbotolau ar Gyffur – FfentanylCymysgu cyffuriau – Defnyddio...[more]

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

13.03.2018

Canllawiau: Sut fedrwch chi ddiogelu plant rhag secstio

Rydym yn falch o gyflwyno'r adnodd hwn ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid o Virtual College.

15.02.2018

Cynnydd 2017

Mae’r tîm Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi edrych yn ôl ar y flwyddyn diwethaf.

Displaying results 31 to 40 out of 196

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >