Newyddion Y Rhaglen

14.09.2020

Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

“Mae Llinellau Sirol yn fater trawsbynciol difrifol sy'n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, camfanteisio'n droseddol ac yn rhywiol, caethwasiaeth fodern a phobl ar goll. …

08.09.2020

Pecyn Goroesi yr Arddegau 2

Mae yr ail becyn goroesi allan heddiw![more]

04.08.2020

Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod rhieni'n pryderu ynghylch sut y gallai eu plant gael eu dylanwadu ar-lein. Mae'n wir fod eithafwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau...[more]

28.07.2020

Stop It Now! Cymru

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull Foundation. Mae eu hymgyrch gyfredol yn codi ymwybyddiaeth am y ffeithiau canlynol: Mae 1 ymhob 6 plentyn yn cael eu cam-drin yn rhywiol cyn...[more]

13.07.2020

Diogelwch Digidol yn Ystod COVID-19

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau defnyddiol er mwyn i chi allu datblygu eich dealltwriaeth o broblemau diogelwch ar-lein a chefnogi eich plant gartref.[more]

10.07.2020

Radicaleiddio Ar-lein

Gwybodaeth a chymorth i rieni a gwarcheidwaid

10.07.2020

Adnoddau diogelu a gweithgareddau i ysgolion

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod y pandemig. Rydym bellach wedi coladu'r rhain i gyd hyd yma ar un daflen y gallai ysgolion ac...[more]

25.06.2020

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai fod o ddefnydd i blant, rhieni, gofalwyr a’r rhai hynny sy’n gweithio â phlant.[more]

17.06.2020

Pecyn Goroesi yr Arddegau

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf yn archwilio Perthynas.[more]

Displaying results 41 to 50 out of 238

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >