Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

21.10.2014

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Bottomley yn Ymuno'r Raglen Ysgolion i Ddathlu Deng Mlynedd

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn dathlu 10 mlynedd o fod yn rhaglen atal troseddau genedlaethol eleni. I ddathlu carreg filltir y Rhaglen, lansiwyd Adran newydd i Rieni ar wefan Schoolbeat.org i gyd-fynd ag...[more]

03.10.2014

Proactive Programme contributes to a Dramatic Drop in First Time Youth Offending in Wales

Since 2007, there has been a dramatic drop in the number of first time youth offenders in Wales...

11.02.2014

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2014

‘Gadewch i Ni Greu Rhyngrwyd Gwell Gyda’n Gilydd’

12.06.2020

Coronafeirws a Fi – Canlyniadau

Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn trwy’r holiadur Coronafeirws a Fi. Comisiynwyd yr arolwg gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru, Sally...[more]

08.06.2020

Riportio Cynnwys Niweidiol – gwefan ar gael yn Gymraeg

Gall cynnwys niweidiol olygu unrhyw beth ar-lein sy’n achosi gofid neu niwed i rywun. Mae Riportio Cynnwys Niweidiol yn ganolfan genedlaethol, sy’n cael ei darparu gan UK Safer Internet Centre a’i gweithredu...[more]

01.06.2020

Cadw plant yn ddiogel ar-lein ar gyfer teuluoedd

Mae arolwg diweddar a gyflawnwyd gan yr yswirwyr Zurich wedi datgelu bod yn ym mhob deg plentyn 7 – 17 oed yn honni nad ydynt yn cael eu monitro ar-lein yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud gan fod eu rhieni’n wynebu’r her o...[more]

29.05.2020

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig. Os ydych...[more]

21.05.2020

Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref. Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau...[more]

19.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 9–11 oed

Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr!

11.05.2020

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian”

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

01.05.2020

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 5–9 oed

Rydym yn falch iawn o lansio'r ail lyfr gweithgareddau mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

30.04.2020

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi,...[more]

24.04.2020

Llyfr Gweithgareddau Newydd ar gyfer plant 5–7 oed

Rydym yn falch iawn o fedru lansio ein llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Displaying results 51 to 60 out of 239

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >