Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

24.04.2020

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi....[more]

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

31.03.2020

Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020]

Mae’r rhifyn arbennig hwn i rieni yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch plentyn. Yn yr rhifyn hwn: Cadernid DigidolSwyddog o Seland Newydd yn ymweld â thîm SchoolBeat Gogledd CymruCyffur o dan y...[more]

26.03.2020

Gweithgareddau lliwio

Chwilio am weithgareddau lliwio hwyl sy'n ymwneud â phlant? Peidiwch ag edrych ymhellach. Mwynhewch ein hadnoddau y gellir eu lawrlwytho AM DDIM.[more]

27.01.2020

Diwrnod Cofio'r Holocost 2020

Sbotolau ar ein gweithgareddau dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

20.12.2019

Podlediad 1 o 999FM

▶️Diolch i Heddlu Dyfed Powys a StiwdioBox am y cyfle i arwain y drafodaeth am diogelwch plant ar-lein yn y podlediad newydd yma o “999FM”.

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

16.10.2019

Egluro’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion

Canllaw syml yn egluro sut mae’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion yn gweithio[more]

Displaying results 61 to 70 out of 243

< Previous

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >