Wythnos Gwrth-Fwlio 2016

#maebwlio yn fusnes pawb

Mae bwlio...

Mae bwlio yn broblem a all digwydd ym mhobman , ac ni ddylai neb orfod delio ar peth ar ei ben ei hun.  ‘Mae bwlio yn fusnes pawb’ yw ein neges allweddol eleni – os yw bwlio yn digwydd o'ch cwmpas, sylwch arno, dywedwch amdano, a chwiliwch am ddatrysiad.

Fe siaradon ni â phobl ifanc a daeth rhai o'u syniadau yn fyw trwy ddarluniadau gan yr artist Gavyn Wrench.

Dywedwch wrthon ni am beth yw fwlio i chi

 

Rydym yn gweithio â llinell gymorth pobl ifanc Meic ac rydym eisiau clywed beth mae bwlio yn ei olygu i chi. Postiwch eich barn ar Instagram, Facebook a Twitter i gymryd rhan yn y sgwrs.  Rhwng nawr a Dydd Sul 20 Tachwedd, defnyddiwch y hashnod #MaeBwlio a bydd eich neges yn ymuno a’n cystadleuaeth i ennill celfwaith wedi'i lofnodi. Os y byddai'n well gennych, gallwch hefyd anfon e-bost edrychwch at y manylion llawn ar wefan Meic.

Beth yw bwlio i chi?

Cymorth a Chyngor

Ar gyfer Disgyblion

Cardiau Ffrind mewn "Cerrig a Ffyn"

Edrychwch at ein tudalennau gweithgareddau: 

  • Gall disgyblion mewn ysgol gynradd gweld Cerrig a Ffyn â’r gêm ‘Cardiau Ffrind’
Pal Post mewn "Torri’r Cylch"
  • Gall disgyblion mewn ysgol uwchradd rhoi gynnig ar Torri’r Cylch â gêm ‘Pal Post’

Ar gyfer Athrawon

Ar gyfer Rhieni

Mae bwlio’n fater allweddol ar gyfer Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan:

Gwyliwch gyfweliadau gyda’n Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion:

Gwyliwch y cyfweliad a’r Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion PC John-Paul Rowlands-Ralph.

Gwyliwch y cyfweliad a’r Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion PC Brian Jones