Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Eleni yng Nghymru, mae’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tân yn lansio’u Hymgyrch Ddiogelwch Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt flynyddol. 

Byddwn yn gofyn i bawb feddwl am y ffordd y mae nhw yn dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. 

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a mwynhau’n ddiogel. 

Mae cadw’n ddiogel a pheidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys yn bwysig. 

Dyma rai adnoddau i'ch helpu chi i ddathlu'n ddiogel.

Neges Heddlu a Swyddog Tân ar gyfer Teuluoedd ac Ysgolion Cynradd

Neges Cadetiau Heddlu a Gwasanaeth Tân ar gyfer Disgyblion Ysgolion Uwchradd

Posteri ar gyfer Cartrefi and Busnesau