Canllawiau: Sut fedrwch chi ddiogelu plant rhag secstio

Rydym yn falch o gyflwyno'r adnodd hwn ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr ieuenctid o Virtual College.  Ym mhartneriaeth, y mae yn awr ar gael yn ddwyieithog i wasanaethu pobl Cymru.