Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 2021 (2 / 2)

11.02.2021

Mae ein taflen cyflym am Cynnwys Firaol a Heriau Ar-lein Niweidiol ar gyfer rhieni, gofalwyr ac athrawon fel ei gilydd.

Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 2021 (1 / 2)

09.02.2021

Ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar Chwefror 9fed eleni, mae SchoolBeat wedi datblygu rhai adnoddau newydd cyffrous i athrawon, plant a theuluoedd ac eraill eu defnyddio.

Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi paratoi cyflwyniadau dwyieithog ar y thema #AnInternetWeTrust - Archwilio dibynadwyedd y byd ar-lein, gan ddefnyddio adnoddau o Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2021 | Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel. Ceir dau gyflwyniad, un ar gyfer plant 7 – 11 oed ac un ar gyfer pobl ifanc 11 – 16 oed gyda gweithgareddau.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eu defnyddio.

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel bob amser yn ddiwrnod pwysig i ni yn SchoolBeat, ac eleni byddwn yn parhau i gefnogi ysgolion mewn unrhyw ffordd y gallwn. Bydd ein timau o Swyddogion Ysgolion yn cyflwyno gwersi a gwasanaethau ar y thema o diogelwch ar y rhyngrwyd pryd bynnag y gallant yn ystod yr wythnosau nesaf a thrwy gydol y flwyddyn sydd i ddod.
Mae gennym hefyd rywfaint o gyngor i rieni ar gynnwys niweidiol ar-lein a heriau feirysol a fydd hefyd ar gael ar www.hwb.gov.wales a gallwch ddod o hyd i ni hefyd ar gyfryngau cymdeithasol gan @SchoolBeat