Cystadleuaeth Diogelwch Ar-lein

Cafodd disgyblion Ysgol Gatholig Sant Joseff Castell-nedd eu gwobrwyo am eu gwaith diogelwch ar y Rhyngrwyd. Gofynnwyd i ddisgyblion blwyddyn chwech ddylunio poster yn dangos rhai o’r peryglon a’r risgiau ar-lein. Dewisodd PC Richie Norris, sy’n ymweld â’r ysgol i roi gwersi fel rhan o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, yr enillwyr a chyflwynwyd y gwobrau gan Jamie Hughes, rheolwr y sinema yn y Neuadd Gwyn. 

Yr enillydd balch oedd Emily Syder gydag Elma Parel yn ail. Fel rhan o’r wobr fe’u gwahoddwyd i Neuadd Gwyn yng Nghastell-nedd lle caiff eu gwaith ei arddangos i bob ymwelydd dros yr ychydig wythnosau nesaf. Cawsant hefyd docyn teulu yr un i weld ffilm o’u dewis yn Neuadd Gwyn.

Dywedodd PC Norris:

“Mae’r ddau boster yn llawn lliw a gwybodaeth berthnasol, sy’n profi bod y disgyblion wedi gwrando’n astud ar ein gwersi pwysig yn yr ysgol. Mae’r ysgol yn falch iawn o holl ymdrechion y disgyblion ac yn gobeithio y gallant i gyd aros y ddiogel ar-lein o ganlyniad i’r wybodaeth a gafwyd yn yr ystafell ddosbarth. Gwnaeth y disgyblion hefyd waith ymchwil pellach gan ddefnyddio ein gwefan www.schoolbeat.org. Rydym yn ddiolchgar i Mr Hughes a’i staff yn y sinema sydd newydd agor yn Neuadd Gwyn am gefnogi ein cystadlaethau sy’n atgyfnerthu dysgu hollbwysig.”