Cystadleuaeth Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Mae disgyblion ysgolion cynradd ledled De Cymru wedi bod yn brysur yn cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y rhyngrwyd.

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2012 lansiodd yr Adran Diogelwch y Cyhoedd gystadleuaeth posteri ac ysgogwyd diddordeb gan y Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion a gododd ymwybyddiaeth am y gystadleuaeth gyda phob un o’u hysgolion. Fe’i targedwyd at ddisgyblion oed 11 ac iau. Cynlluniwyd y poster a enillodd y brif wobr gan Joel Screen, 7 oed, o Ysgol Gynradd Treforys yn Abertawe.

Ar boster Joel roedd neges yn rhybuddio i beidio â rhannu manylion eich cyfeiriad ar-lein. Tynnwyd sylw'r beirniaid gan y lliwio gwych, neges glir ac anghenfil gwyrdd cas iawn.

Roedd enillwyr eraill yn cynnwys poster mawr i’w dynnu allan gan Caira Rossiter, 11 oed o Ganolfan Addysg Tai yn Rhondda Cynon Taf, a phoster lliwgar gan Lilly Lewis, disgybl  Blwyddyn 6 yn Ysgol Iau Ton Pentre.

Cafodd y Ditectif Brif Arolygydd Sue Hurley a’r panel beirniaid amser anodd yn dewis yr enillydd o’r cannoedd o gynigion a dderbyniwyd. Dywedodd Sue Hurley:

“Creodd y gystadleuaeth ymateb mwy nag erioed ac mae wedi ein helpu ni a’r disgyblion i rannu negeseuon diogelwch ar y rhyngrwyd pwysig ar draws De Cymru. Mae’r math hon o fenter mor bwysig mewn codi ymwybyddiaeth am yr angen i gadw’n ddiogel ar-lein.”

Caiff pob ysgol a gymrodd ran yn y gystadleuaeth posteri dystysgrif gwbl haeddiannol i gydnabod eu cefnogaeth i’r Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach ac fe’i cyflwynir iddynt gan Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion yr ysgol mewn gwasanaeth. Dyfernir tystysgrifau enillwyr i Joel, Caira a Lilly a threfnir iddynt hefyd ymweliad â Phencadlys yr Heddlu. Yn ogystal caiff eu posteri eu gwneud yn faneri enfawr.

Hoffem ddiolch yn fawr i bob ysgol a phob disgybl a gyfranogodd. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chadw’n ddiogel ar-lein ewch i www.thinkuknow.co.uk ac edrychwch ar adran y disgybl a’r athro www.schoolbeat.org.