Merched Mentrus

Bydd PC Warner, SHCY sy’n siarad Cymraeg, yn cwrdd â grŵp o 15 o ferched Blwyddyn 9 bob dydd Llun ar ôl ysgol.

Mae’r ysgol yn pryderu a yw disgyblion yn gallu adnabod arwyddion  rhybuddiol cam-drin domestig a’u bod yn gwybod i ble i fynd am gymorth os byddant yn ei brofi. Mae’r merched yn llysgenhadon a fydd yn cyflwyno’r cyflwyniad PowerPoint a grëir ganddynt i ddosbarthiadau Blwyddyn 8 yn eu hysgol.  Mae cynlluniau hefyd i gyflwyno’r PowerPoint a’r negeseuon diogelwch i ysgolion cynradd yn yr ardal.

Deilliodd cysylltiad PC Warner o gynhadledd lle y gwnaeth y Merched Mentrus o’r ysgol, gyda chymorth PC Warner, gyflwyniad ar y diwrnod.

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys dechrau clwb ar ôl ysgol, sef Bechgyn Bonheddig, ar gyfer bechgyn i edrych ar Gangiau a Thrais a lledaenu negeseuon diogelwch yn yr un modd.

Dywedodd Linda Roberts, Cydlynydd Cenedlaethol Rhaglen Ysgolion Cymru Gyfan, “Mae hon yn fenter ‘Tu Allan i Oriau’ ardderchog. Rhoddir cyfle i ddisgyblion ddweud eu dweud a chyfrannu i ddysgu cymheiriaid yn eu hysgolion.  Mae gweithio gyda swyddogion heddlu yn y modd hwn yn caniatáu iddynt gael darlun realistig o gam-drin domestig, ei effeithiau a beth ellir ei wneud i gynorthwyo dioddefwyr”.