Ymweliad Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion â Charchar y Parc

Wrth fynd i mewn i’r carchar fel rhywun o’r tu allan rydych yn mynd drwy’r broses sgrinio, yna ar hyd nifer o goridorau a drysau clo a agorir ac a gaeir y tu ôl i chi.

Ymhlith tîm Rhaglen Graidd Cyswllt Cymru Gyfan y mae Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) a arferai fod yn swyddog carchar yng Ngharchar y Parc. Mae ef, yn fwy na’r rhan fwyaf, yn ymwybodol o’r gwrthdaro posibl a’r materion sy’n ymwneud ag addysgu a gweithio fel Swyddog Heddlu mewn uned troseddwyr ifanc.

Does gan y carcharorion yma ond ychydig neu bron dim cymwysterau  addysgol ac y meant yn dod o gartrefi a fyddai’n cael eu disgrifio’n rhai dan anfantais yn gymdeithasol ac economaidd.  Felly roedd angen i’r SHCY addasu gwersi’r Rhaglen G.C.Y.C.G. i anghenion penodol y bobl ifanc, nifer ohonynt â sgiliau llythrennedd gwael.

Dywedodd un swyddog bod y carcharorion yn y lle cyntaf yn eu gweld fel bygythiad oherwydd yn eu barn hwy yr heddlu sydd wedi eu rhoi yn y carchar. Fodd bynnag, fe welsant ar ôl dysgu'r un grŵp am ychydig wythnosau bod y rhwystrau hynny yn dechrau cael eu chwalu a dywedodd arolygwyr yn yr uned addysg bod carcharorion yn gofyn am gael dod i ddosbarthiadau’r SHCY. Digwyddodd y gwersi dros gyfnod o chwech wythnos a chynhaliwyd hwy mewn carchar a addaswyd (y bariau hefyd!).

Helpodd y sesiynau yr ieuenctid nid yn unig i ddysgu am faterion megis camddefnyddio cyffuriau a sylweddau ac ymddygiad cymdeithasol, ond hefyd sgiliau cymdeithasol megis empathi a sut i weithio gydag eraill.