Ymgyrch BANG

Menter genedlaethol yw Ymgyrch BANG (Be a Nice Guy) a gynhelir gan 4 Heddlu Cymru. Mae’n codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch personol yn ystod cyfnod tymhorol Canal Gaeaf a Noson Tân Gwyllt ac mae’n cynorthwyo i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein cymunedau.  Mae Swyddogion Ysgol Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn chwarae rhan bwysig mewn hyrwyddo negeseuon diogelwch a chodi ymwybyddiaeth o’r angen i bob disgybl fod yn ystyrlon o eraill.

Mae cyflwyniad gwasanaeth dwyieithog ar gael i’r swyddogion eu cyflwyno yn eu holl ysgolion o ganol mis Hydref hyd at 5 Tachwedd. Atgoffir nifer fawr o bobl rhwng 5 ac 16 oed ynglŷn â’u diogelwch personol eu hunain a’u cyfrifoldeb at eraill yn eu cymunedau drwy’r cyflwyniadau.  Fe’u gwneir yn ymwybodol hefyd o ganlyniadau unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cefnogir y cyflwyniadau gwasanaeth gan wersi ymddygiad gwrthgymdeithasol eraill. Dosberthir posteri i ysgolion a chyfeirir disgyblion i wefan www.schoolbeat.org i gael rhagor o wybodaeth.