Beth Fedrwch Chi Ei Wneud?

Beth Fedrwch Chi Ei Wneud?

Wrth siarad â’ch plant ceisiwch gytuno ar reolau a ffiniau;

 

Gwnewch:

1.Gosod reolau a ffiniau realistig a daliwch gyda nhw. Cytunwch ar y rheolau gyda’ch plant.

2. Y mae rheolau yn fwy tebyg o gael eu cadw os byddant wedi cael eu trafod, eu deall a’u cytuno.

3.Trafod pam y mae angen y rheolau. Gall hwn helpu’ch plant i weld eich bod yn poeni am eu lles.

4.Cyrraedd cytundeb ar ganlyniadau torri rheolau. Gwnewch yn siwr ei bod yn rhywbeth teg ac yn addas ac yn rhywbeth y byddwch yn barod ei ddilyn.

5.Gwobrwyo’ch plant pan fyddant yn cadw at y ffiniau a osodir.

 

Peidiwch â:

1.Gosod rheolau nad ydych chi wedi’u trafod gyda’ch plant.

 

Os daw eich plant adref yn feddw:    

 

Gwnewch:

1. Arhoswch yn dawel.

2. Arhoswch tan y diwrnod nesaf i drafod pethau.

3. Dewiswch amser da i siarad.

4.Os byddwch yn poeni, gofynnwch am gyngor meddygol bob amser.

 

Peidiwch:

1. Siarad am bethau pan fydd eich plant dan ddylanwad alcohol.

2. Gael eich tynnu i mewn i ddadleuon.

 

Arolygu eich plentyn:

 

Gwnewch:

1. Gwybod gyda phwy y mae eich plentyn a beth maent yn ei wneud.

2. Dangos diddordeb yn niddordebau’ch plentyn, pwy ydy eu ffrindiau a ble maent yn hoffi bod.

3. Dod i nabod ffrindiau’ch plentyn – os ydy ffrindiau’ch plentyn yn yfed alcohol, wedyn y mae’ch plentyn yn fwy tebyg o yfed hefyd.

4. Siarad â rhieni ffrindiau’ch plentyn a chytuno ar ffiniau gyda’ch gilydd.

5. Wrth ofyn am weithgareddau a ffrindiau’ch plentyn a ble maent yn mynd, gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwybod mai o achos eich bod yn poeni amdanynt y gwnewch e ac nid o achos eich bod yn eu drwgdybio nhw.

6. Os byddwch yn cadw alcohol yn y tŷ, byddwch yn ymwybodol o ba mor hawdd y mae ei gyrraedd.

 

Peidiwch:

1. Cymryd yn ganiataol fod rhieni eraill â’r un syniadau â chi ynglŷn a phlant ac alcohol – gofynnwch am eu barn.