Dysgu Gyda'ch SHCY

Y mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn gyfres o wersi sydd yn ymestyn o Gyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol Pedwar (disgyblion 5 i 16 oed) gan godi ymwybyddiaeth o bynciau cymunedol a chan hyrwyddo atal troseddau. Cyflwynir y negeseuon hyn gan  Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY).

Y mae’r Rhaglen yn gynllun gwaith ar ffurf troell gyda phob gwers yn addas i oedrasn arbennig gyda chynnwys cyfoes sydd yn adeiladu ar y wers flaenorol. Y mae’r matrics yn dangos maint y Rhaglen sydd ar gael i ysgolion. Matrics Gwersi. Y mae gwaith i ddilyn ar y pynciau hyn ar gyfer yr athrawon hefyd ar gael yn adran yr athrawon. 

Fel rhan o’r Rhaglen y mae ymwybyddiaeth alcohol yn bwnc allweddol. Y mae rhai gwersi’n trin y pwnc yn uniongyrchol tra bod gan eraill alcohol yn sownd fel elfen hanfodol ynddynt.  Disgrifir y gwersi isod: 

Cyfnod Allweddol 2 Is TASG (7-9 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uwch Felly! Beth yw’r Broblem? (7-11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3 Alcohol Meddwl am Yfed! (11-14 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 4 Alcohol – Trwbl Dwbl! (14-16 mlwydd oed)