Cymorth

MEIC - meiccymru.org

Gallwch annog eich plentyn i ffonio  Meic - gwasanaeth eiriolaeth dwyieithog a llinell gymorth rhadffôn i blant a phobl ifanc yng Nghymru:  080880 23456 neu drwy ymweld â meiccymru.org/0-10/cy/case-studies/http://meiccymru.org/0-10/case-studies-2/

ChildLine - www.childline.org.uk/Talk/Pages/ContactingChildLine.aspx

Fel arall annogwch eich plentyn i ffonio ChildLine ar 08001111 er mwyn siarad gyda chynghorydd neu i sgwrsio ar lein gyda chynghorydd. 

Mae Gwasanaeth Cynghori a Chynhaliaeth Comisiynydd Plant Cymru - www.childcom.org.uk

Mae Gwasanaeth Cynghori a Chynhaliaeth Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc, a’r bobl hynny sy’n gofalu amdanynt, gan roi iddynt rhywun i droi ato ar ôl i bopeth arall fethu .

Rhadffôn: 0808 801 1000 

 

Family Lives - www.familylives.org.uk

Elusen cenedlaethol arall yw Family Lives sy’n darparu help a chynhaliaeth gyda phob agwedd o fywyd teuluol, Os yw eich plentyn chi yn dioddef  oherwydd  gwahaniaethu ar unrhyw sail ac yr hoffech rhywun i siarad ag ef ar frys am gyngor neu arweiniad, cysylltwch â Parentline ar 0808 800 2222.

Fel arall cysylltwch â safleoedd we Parentline neu Family Lives maent yn addo cysylltu’n ôl ymhen tri diwrnod gwaith.

 

Samaritanswww.samaritans.org

Os y credwch fod eich plentyn yn cael ei wahaniaethu ar unrhyw sail ac yr hoffech chi dderbyn cynhaliaeth emosiynol, gallwch alw’r Samariaid ar 08457 90 90 90 neu gysylltu â hwy drwy eu safle we.http://www.samaritans.org

 

YoungMinds Parents’ - www.youngminds.org.uk/for_parents/parent_helpline

Mae llinell gymorth i rieni ‘YoungMinds Parents‘ yn cynnig cynhaliaeth cyfrinachol rhad ar lein ac ar y ffôn, gan gynnwys gwybodaeth a chyngor ar gyfer unrhyw oedolyn sy’n poeni am broblemau emosiynol, ymddygiadol neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed. Galwch yn rhad drwy ffonio  0808 802 5544 neu ymweld â.

Gwybodaeth ar safleoedd gwe

Mae pob safle we a nodir isod yn darparu gwybodaeth i rieni ac/ neu i blant.

1. MEIC - gwasanaeth eiriolaeth dwyieithog Llywodraeth Cymru a llinell gymorth i blant a phobl ifanc Cymru.

www.meiccymru.org

 

2. ChildLine

www.childline.org.uk

 

3. Comisiynydd Plant Cymru

www.complantcymru.org.uk

 

4. Sefydlwyd Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  fel corff statudol i helpu i ddileu unrhyw wahaniaethu a lleihau  anghydraddoldeb.

www.equalityhumanrights.com

 

5. Mae’r  Swyddfa  Cydraddoldeb yn darparu gwybodaeth  cyffredinol am strategaeth a deddfwriaeth Llywodraeth y DU

www.equalities.gov.uk

 

6. Mae True Vision yn cynnig gwybodaeth am droseddau neu ddigwyddiadau o gasineb a sut i’w riportio.

www.report-it.org.uk