Dysgu Gyda'ch SHCY

Cyfres o wersi yw Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan sy’n pontio’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol Pedwar (disgyblion oed 5 i 16) i godi ymwybyddiaeth am faterion cymunedol ac i hyrwyddo atal troseddu. Mae’r negeseuon yn cael eu cyflwyno gan Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgol (SHCY).

Mae’r rhaglen wedi ei threfnu ar ffurf cynllun gwaith sbiral gyda phob gwers yn briodol ac yn gyfoes gan adeiladu ar y wers flaenorol. Dengys y matrics y rhaglen sydd ar gael i’r ysgolion: Matrics Gwersi. Mae gwaith ategol i‘r athro ei ddefnyddio i ddilyn i fyny i’w cael yn rhan yr athro o’r safle we.

Fel rhan o’r rhaglen mae delio gyda bwlio yn fater allweddol. Mae rhai gwersi’n delio’n uniongyrchol â’r testun tra gyda eraill mae’n rhan gynhenid o’r wers. Cliciwch isod i gael gweld ein gwersi ni:

Cyfnod Sylfaen: Cywir neu anghywir? (5-7 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Isaf Cerrig a Ffyn (7-9 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uchaf Cylchoedd a Chroesau (9-11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uchaf Seibr Ddiogel (9-11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 2 Uchaf: Hawl i fod yn ddiogel (9-11 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3: Torri’r Cylch (11-14 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 3: Niwed Cudd (11- 14 mlwydd oed)

Cyfnod Allweddol 4: Amrywiaeth Cymunedol (14-16 mlwydd oed)