Eich Ysgol a'ch Plentyn

Wrth ddelio gydag achosion o fwlio bydd ysgol yn dilyn camau a amlinellir ym mholisi’r ysgol. Weithiau os bydd angen bydd ysgol yn galw am gymorth Swyddog Heddlu Cymuned Ysgol (SHCY) sy’n gallu cynnig cymorth drwy arferion ymyrraeth adferol i ddatrys y gwrthdaro.

Mae’r swyddog sy’n defnyddio arferion adferol mewn amgylchedd diogel ysgol yn gallu cymodi y dioddefwr a’r drwgweithredwr. Gall hyn gynnwys rhieni y plant a staff yr ysgol er mwyn datrys y broblem a sicrhau bod y niwed achoswyd yn cael ei hunioni.