Beth i’w wneud mewn argyfwng

Mewn argyfwng, os y byddwch yn darganfod rhywun sy’n dioddef o gamddefnydd o sylwedddau. Y pethau cyntaf y dylech ei wneud yw:

 • Cadw’n dawel
 • Cadwch hwy yn dawel a’u cysuro
 • Ceisiwch ddarganfod pa gyffur a gymerwyd
 • Arhoswch gyda hwy

Bob amser

 • Rhowch hwy mewn ystafell dawel
 • Cadwch hwy yn effro
 • Cadwch hwy oddi wrth llawer o bobl, goleuadau llachar a swn uchel
 • Annogwch hwy i anadlu yn ddwfn ac araf
 • Arhoswch gyda hwy
 • Os nad ydynt yn ymateb neu’n mynd yn anymwybodol yna galwch am ambiwlans a’u gosod mewn  ystym adferol
 • Os ydynt yn anymwybodol pan ddowch o hyd iddynt galwch am ambiwlans ar unwaith a’u gosod mewn ystum adferol
 • Arhoswch gyda hwy nes i’r ambiwlans gyrraedd
 • Os y gwyddoch pa gyffur maent wedi ei gymryd yna dywedwch wrth y paramedig, bydd hyn yn sicrhau iddynt dderbyn y driniaeth cywir yn syth

Safleoedd gwe defnyddiol

www.talktofrank.com -  ar y dudalen cartref yna clicwch ar cymorth mewn argyfwng

www.britishredcross.org.uk

www.redcross.org.uk/What-we-do/First-aid/Everyday-First-Aid/Unconscious-and-breathing  yn darparu rhan o DVD sy’n dangos sut i roi rhywun mewn safle adferol