Cymorth

ChildLine - www.childline.org.uk

Fe allwch chi annog eich plant i ffonio ChildLine ar 0800 11 11 er mwyn siarad ar y ffôn neu arlein am gyngor. 

 

NSPCC - www.nspcc.co.uk

Mae hefyd help a chyngor ar gael ar linell cymorth yr NSPCC - 0808 800 5000.

 

Llinell Cymorth Camdriniaeth Domestig

Llinell cymorth camdriniaeth domestig yw - 0808 8010 800

 

Gwybodaeth

Mae nifer o wefannau yn cynnig gwybodaeth a chyngor i chi fel rhieni , am ddiogelwch eich plentyn.

 

1. Children's Safety Education Foundation - www.csef.net

Mae'r safle we yma yn cynnig Adnoddau Diogelwch i Blant

 

2. Suzy Lamplugh Trust | Live Life Safe - www.suzylamplugh.org

Mae'r wefan yma darparu cymorth ymarferol ac arweiniad i leihau ofn pobl o drosedd ac i ddatblygu sgiliau a strategaethau ar gyfer cadw eu hunain yn ddiogel.

 

3. Kidscape - www.kidscape.org.uk

Er mwyn atal bwlio,diogelu plant, cyngor ar fwlio ,llinell cymorth, cyngor, anoddau atalbwlio ac hyfforddiant.

 

4. Child's Eye Media - www.childseyemedia.com

DVDs addysgiadol i blant, athrawon a rhieni yn cynnwys adnoddau dysgu meithrin a chynradd a thaflenni gwaith.

 

5. Cyngor Diogelwch Personol - www.personalsafetyadvice.co.uk

Mae hyn yn bwnc sy'n creu pryder i bawb ar ryw adeg yn eu bywydau. Cynigir cyngor er mwyn gweithredu ac aros yn ddiogel.

 

6. Crucial Crew Interactive - www.crucial-crew.org

Gêm diogelwch i blant- dysgu ar lein ac adnoddau dysgu i ysgolion.

 

7. Meddwl Diogelwch - www.juniorcitizen.org.uk

Dysgu plant i fod yn ddiogel. Diogelwch ar yr arfordir;  diogelwch prynwr; ymwybyddiaeth cwn; diogelwch trydanol.

 

8. Chwarae Cymru - www.chwaraecymru.org.uk

Elusen annibynnol a chyfundrefn cenedlaethol chwarae, sy'n hybu a chefnogi hawl pob plentyn yng Nghymru i chwarae.

 

9. Comisiynydd Plant Cymru - www.childcomwales.org.uk

Hefyd mae'r Comisiynydd Plant Cymru sy'n cefnogi hawliau plant. 

 

10. Dare2Care - www.dare2care.org.uk

Mae Dare2Care yn anelu i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â cham-drin a cham-fanteisio trwy ddarparu gwefan sy'n cynnwys adnoddau a chymorth ar gyfer pobl ifainc, rhieni a gweithwyr proffesiynol.