Cymorth

ThinkUKnow - www.thinkuknow.co.uk

Y wybodaeth ddiweddaraf am y gwefannau y byddech chi neu’ch plentyn yn hoffi ymweld â hwy, ffonau symudol a thechnoleg newydd. Darganfyddwch beth sy’n dda a beth sydd ddim a beth allwch ei wneud am hyn. Os ydych yn rhiant, yn blentyn, person ifanc neu’n athro/athrawes dyma’r wefan i chi. Yn fwyaf pwysig, ceir adran hefyd y gall unrhyw un ei defnyddio i riportio os ydynt yn teimlo’n anghyfforddus neu’n poeni am rywun y maent yn siarad â hwy ar-lein.

   

CEOP – Riportiwch Cam-drin

Canolfan Cymorth CEOP (Cam-fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein) - https://www.ceop.police.uk/safety-centre/

Riportiwch berthynas amhriodol sy’n cael ei meithrin ar-lein - gallai hon fod yn sgwrs rywiol, gofyn i blentyn wneud rhywbeth sy’n gwneud iddynt deimlo’n anghyfforddus neu rywun yn mynnu cyfarfod.

   

KidSMART www.kidsmart.org.uk

Cyngor diogelwch ar-lein ymarferol ar gyfer athrawon a rhieni, gyda chynlluniau gwersi, gweithgareddau ar-lein ac adnoddau.

 

Get Safe Online - www.getsafeonline.org

Cyngor cynhwysfawr wedi ei anelu at oedolion ynglŷn â sut i gadw’n ddiogel ar-lein.

 

Childline - http://www.childline.org.uk/explore/onlinesafety/pages/onlinesafety.aspx

Cyngor i blant a phobl ifanc ynglŷn â sut i aros yn ddiogel ar-lein. 

 

Wise Kids - www.wisekids.org.uk

Gwefan yw Wise Kids sy’n hyrwyddo defnydd cadarnhaol a diogel o’r rhyngrwyd.

 

NetAware - www.net-aware.org.uk/

 

Childnet - www.childnet.com 

Gwefan yw Childnet sydd â’r nod o wneud y rhyngrwyd yn lle gwych a diogel i blant.

Mae Childnet yn gweithio mewn 3 prif faes, sef Mynediad, Ymwybyddiaeth, Diogelwch a Pholisi.

  • Mynediad a hyrwyddo cynnwys o ansawdd
    Helpu plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn adeiladol, arddangos cynnwys o ansawdd a galluogi eraill i ddefnyddio ein hadnoddau a datblygu prosiectau newydd
  • Ymwybyddiaeth a chyngor
    Helpu plant a phobl ifanc i gaffael sgiliau “llythrennedd rhyngrwyd” newydd a rhoi cyngor i’r diwydiant, sefydliadau, rhieni, athrawon a gofalwyr ynglŷn â diogelwch y rhyngrwyd a dyfeisiau symudol.
  • Diogelwch a pholisi
    Gweithio gydag eraill i ddiogelu plant rhag dioddef cam-fanteisio mewn amgylcheddau ar-lein a ddarperir gan dechnolegau newydd yn ogystal â cheisio cychwyn ac ymateb i newidiadau polisi.