SchoolBeat.cymru
Charlie Waller Memorial Trust

Canllaw i Rhieni am Iselder

Iechyd Meddwl

Ynglŷn â’r Canllawiau

Ym mhartneriaeth â’r Charlie Waller Memorial Trust, rydym yn gwneud ar gael yr adnodd hwn ar gyfer rhieni ac athrawon yng Nghymru.

Gweithio i ddiogelu digyblion

Mae Swyddogion Heddlu Ysgolion yn gweithio gydag athrawon a disgyblion ar draws Cymru i adfer rhyngweithio positif yn dilyn digwyddiadau mewn ysgolion.

Canllaw Rhiant i Iselder (PDF)